Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Závěry z podnikatelské mise v Rusku

Dne 24. listopadu 2017 podepsali zástupci českých firem, které se účastnily podnikatelské mise do Ruska, na fóru v Jekatěrinburgu devět dohod o spolupráci. Součástí mise, pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR spolu s Hospodářskou komorou a Komorou pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států, byla také následná jednání asi 400 firem za účasti českého prezidenta Miloše Zemana. 

Obchodní cesty se zúčastnila rekordní podnikatelská delegace čítající 132 firem – nejvíce v novodobé české historii. Podnikatelské mise se zúčastnily firmy z oboru energetiky, strojírenství, zemědělství, potravinářství, výroby zemědělských a dopravních prostředků, ale také služeb, např. právní kanceláře, bankovní instituce nebo představitelé lázeňství. Celkově bylo v Jekatěrinburgu podepsáno devět smluv v souhrnné hodnotě 19 miliard korun:

 • smlouva o výrobě mezi PRO.MED.CS Praha, a. s., a ZiO Zdrojovje,
 • memorandum o porozumění mezi JOB AIR Technic, a. s., a Technic ONE,
 • protokol o dohodě o budoucí spolupráci mezi Zetor Tractors, a. s., a KEMZ,
 • dohoda o vzájemných projektech mezi Pradoimex, a. s., a Uralvagonzavod,
 • smlouva o dílo na výstavbu kryogenní kompresorové stanice v rámci komplexu NICA Dubna,
 • memorandum o porozumění k prozkoumání obchodních příležitostí v oblasti turbovrtulových motorů, stejně jako identifikování možné synergie pro růst turbovrtulového sortimentu na ruském trhu,
 • smlouva GE Aviation Czech se společností UZGA (Ural Works of Civil Aviation) o autorizovaném servisním středisku motoru GE řady H,
 • memorandum (kontrakt) na dodávku tří kogeneračních jednotek Quantum,
 • ujednání o podpoře vlády Samarské oblasti v záměru společnosti BRISK Tábor, a. s., zavést výrobu senzorů pro ruský automobilový průmysl ve městě Togliatti.
 • Mezi další uzavřené dohody během české mise v Rusku patří:
 • smlouva o společné výrobě modálních kotelen Thermona na území Sverdlovské oblasti,
 • smlouva o součinnosti firem při modernizaci tramvají Tatra a jejich úpravě na částečně bezbariérové,
 • kontrakt mezi společnostmi Zimatechnik, s. r. o., a Fobos-TS.

Další čtyři memoranda se týkala navázání či prohloubení spolupráce mezi univerzitami a podpory turistického ruchu. Za českou stranu je podepisovala Jihočeská centrála cestovního ruchu a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

„Celou cestu považuji za velký úspěch pro český export i celou ekonomiku. Během mise se potvrdil zejména velký potenciál zakázek v ruských regionech, za což jsem velmi rád. České firmy získaly velmi dobré kontrakty z různých částí Ruské federace,“ řekl k misi prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

„Rusko není jednoduchý trh a podpora státu tady obchodním vztahům významně pomáhá. Proto mě těší, že jsme zde mohli doprovodit prezidenta a vypravit rekordně velkou podnikatelskou misi. Chtěl bych poděkovat oběma komorám za spolupráci na přípravě mise. Organizačně to pro nás nebylo nic jednoduchého. O to víc si cením spokojenosti účastníků. Svaz průmyslu podporuje naše exportéry dlouhodobě, letos jsme vypravili celkem dvanáct misí a příští rok budeme pokračovat,“ komentoval prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

(JH)

Obr. 1. Rusko-české podnikatelské fórum v Jekatěrinburgu