Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Zásuvky na lištu DIN

Při práci v rozváděčích je často nutné používat nářadí nebo měřicí přístroje napájené ze sítě. Pro to, aby bylo možné tato zařízení připojit přímo v rozváděči, dodává společnost Wago zásuvky určené k montáži na lištu DIN.
 
Zásuvka s typovým označením 709-581 se připevňuje na lištu DIN šířky 35 mm a napájecí kabel o průřezu do 4 mm2 se k ní připojuje klecovými svorkami Cage Clamp. Uspořádání svorek usnadňuje připojení kabelu tak, aby hned za zásuvkou nemusel být veden ohyb s malým poloměrem. Signální LED, jež je standardní součástí zásuvky, dává informaci o tom, že zásuvka je pod napětím. Na krytu zásuvky je místo pro běžný označovací štítek, ale použít lze také štítek určený pro bloky svorek Topjob S. Zásuvka tedy může být označena jak manuálně, tak i pomocí automatických označovacích systémů, např. Wago SmartScript.
 
Zásuvka je určena pro napětí 250 V AC a proud do 16 A. Kryt je šedý, jak je to běžné pro napájecí zásuvky v průmyslovém prostředí. V některých případech musí zůstat zařízení v provozu, i když je vypnutý hlavní vypínač rozváděče. Takové zásuvky, které zůstanou pod napětím i po vypnutí ostatních zařízení rozváděče, jsou označeny krytem žluté barvy. Zásuvky jsou momentálně dodávány s konektorem Schuko; připravovány jsou další varianty určené pro země, kde se používají jiné typy zásuvek.
 
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, www.wago.cz, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com