Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Zařízení společnosti SMC v tiskařském a balicím průmyslu

Zařízení vyráběná a dodávaná společností SMC jsou používána v mnoha oblastech a často nacházejí uplatnění také ve strojích pro tiskařský a balicí průmysl. V tiskařských strojích jsou kromě kvalitních pneumatických prvků v poslední době stále častěji používány také zařízení navržená pro odstranění elektrostatického náboje. Technici společnosti SMC mají zkušenosti s uplatněním těchto produktů v praxi přímo na různých tiskařských strojích. Tyčové ionizéry (obr. 1) přispívají k lepší kvalitě a efektivnějšímu zpracování na inkoustových tiskárnách s možností tisku o šířce plochy až 2,5 m. Tyčové i tryskové ionizéry se uplatňují i v sítotiskových strojích (obr. 2), kde může ionizér působit po celé šířce linky a výrazně pomoci při takových operacích, jako je odběr materiálu ze štosu, pojezd k tisku a zpět, i při samotném tisku a štosování na výstupu ze stroje.
 
Vhodným použitím ionizačních prvků lze v jednotlivých operacích tiskového cyklu stroje zabránit ulpívání listů na sobě, nedostatečnému pokrytí barvou, znečištění povrchu prachem, odskakování kapiček barvy od povrchu apod.
 
Další oblastí, kde nacházejí prvky SMC široké uplatnění, jsou balicí stroje různých konstrukcí. Jde jak o vertikální (obr. 3), tak horizontální baličky různých typů sáčků (obr. 4), vkladače pro automatizaci balení naplněných sáčků do kartonových krabic, dávkovače, skládací stroje apod. V těchto strojích lze pneumatické prvky použít např. pro stisk čelistí pro tvorbu příčného a podélného svaru, pohon stříhacího nože oddělujícího fóliové sáčky, pohon klínů pro skládání dna stojících fóliových sáčků a mnoho dalších. Kromě uplatnění přímo na balicích strojích lze pneumatické systémy s výhodou použít v doplňkových procesech, jako jsou např. instalace zipu, paměťové pásky nebo vyznačení data.
 
I při práci balicích strojů nacházejí časté uplatnění prostředky pro odstranění elektrostatického náboje, které např. dokážou zabránit ulpívání práškových materiálů na povrchu obalů, aby bylo možné udělat kvalitní svar, nebo mohou odstraňovat nečistoty z povrchu produktů atd.
 
Obecně platí, že pneumatické a ostatní prvky společnosti SMC jsou často používány pro svou jednoduchost, dlouhou životnost a energetickou nenáročnost. Pracovníci společnosti SMC, která se na trhu prvků pro automatizaci pohybuje již déle než 50 let, jsou připraveni řešit nejnáročnější požadavky zákazníků ve všech oblastech průmyslové výroby. Informace o produktech i kontakty na pracovníky společnosti SMC v jednotlivých regionech naleznete na webových stránkách www.smc.cz.
 
Aleš Hrdlička,
SMC Industrial Automation CZ s. r. o.
 
Obr. 1. Použití ionizéru SMC IZS31 v inkoustové tiskárně
Obr. 2. Použití ionizéru SMC IZS31 v sítotiskové tiskárně
Obr. 3. Tříosý kontinuální vertikální hadicový balicí stroj HSV 120 Continual vyráběný společností Velteko s. r. o.
Obr. 4. Uzavíračka sáčků US60 z produkce společnosti Velteko s. r. o.
 

 

O společnosti SMC

Společnost SMC Industrial Automation CZ s. r. o. je součástí nadnárodní společnosti SMC Corporation, která byla založena v roce 1959 v Japonsku. SMC působí na českém trhu od roku 1992. V současné době je SMC největším světovým výrobcem a dodavatelem pneumatických prvků pro průmyslovou automatizaci. Ve výrobním programu společnosti jsou standardní prvky i zařízení vyráběná podle přání zákazníka. Mezi standardní prvky patří např. přístroje pro úpravu vzduchu, pneumatické ventily a pohony, snímače tlaku, vakuové systémy, elektrické pohony, zařízení pro odstranění statické elektřiny atd. Zákaznicky orientované prvky nacházejí užití v oblasti výroby léků, zdravotnictví, v potravinářském, chemickém, textilním a sklářském průmyslu, chladírenské technice, při úpravě stlačeného vzduchu se speciálními požadavky na čistotu např. při výrobě elekroniky apod. SMC má v současné době přes 11 000 základních výrobků ve více než 630 000 variantách.

(ah)