Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Zařízení s bezdrátovou komunikací v automatizaci strojní výroby

Zařízení s bezdrátovou komunikací jsou chápána jako další vlna technického pokroku v automatizaci strojní výroby. Ovšem jejich uplatnění v praxi je nevelké, navzdory požadavkům na informace v reálném čase, mobilitu pracovníků, přístup k zařízením na dálku a flexibilitu výrobních linek. Je to především proto, že bezdrátově komunikující zařízení nejsou považována za dostatečně odolná a uživatelé mají obavy z jejich malé spolehlivosti, obtížného zabezpečení dat a problematické interoperability.
 

Obavy z bezdrátové komunikace

Největší obavy spojené s bezdrátovou komunikací jsou o spolehlivost přenosu dat a jeho zabezpečení. Uživatelé se domnívají, že současná bezdrátová technika není dostatečně odolná proti přeslechům signálů, elektromagnetickému rušení a odrazům signálu od překážek, které jsou v průmyslovém prostředí velmi časté. Například v plastikářském nebo automobilovém průmyslu je komunikace rušena kovovými mřížemi, jež se zde používají jako zábrany. Data přenášená vzduchem mohou být snadno zcizena, zneužita nebo změněna, a proto musí být před přenosem důkladně zašifrována. Navíc zákazníci jsou konzervativní, což je zvláště patrné v oborech, jako jsou potravinářství nebo plastikářský průmysl, a před tím, než investují do nové techniky, chtějí se o jejích výhodách důkladně přesvědčit. Někteří mají obavy, že zavedení nové techniky by ohrozilo jejich dosud fungující výrobu. Další obavy jsou z vysokých investičních nákladů, krátké doby života baterií a nejednotnosti standardů pro bezdrátovou komunikaci. To vše omezuje rozšíření bezdrátové komunikace ve strojní výrobě.
 

Důvody pro bezdrátovou komunikaci

Základní důvody pro zavedení bezdrátové komunikace ve strojní výrobě jsou potřeba získat data v reálném čase a zajistit mobilitu pracovníků. Bezdrátová zařízení sledují stav křemíkových polotovarů při výrobě polovodičových součástek nebo jsou využívána při zkouškách a diagnostických testech vyráběných automobilů. V těchto případech je potřeba získat data v reálném čase zásadní a lze ji nejefektivněji uspokojit právě bezdrátovými zařízeními. Aktuální data jsou důležitá také při oživování výrobních zařízení nebo při sledování kvality výroby. Mobilitu pracovníků umožňují zajistit přenosná zařízení typu PDA s bezdrátovou komunikací, která v mnoha případech velmi usnadňují práci operátorů. Modemy s bezdrátovou komunikací, jež jsou součástí balicích strojů, jsou využívány pro dálkovou diagnostiku a opravy stroje při jeho chybné funkci nebo poruše. To velmi šetří náklady na údržbu. Bezdrátová komunikace umožňuje realizovat flexibilní a cenově výhodné systémy pro dohled nad zařízeními. Bezdrátová komunikace také šetří náklady na kabeláž a její instalaci, zvláště u rozsáhlých výrobních linek, které jsou v některých oborech časté. Bezdrátová komunikace usnadňuje měření i v místech, jež jsou kabelovým rozvodem nedostupná, např. na pohybujících se součástech stroje: jde např. o měření teploty rotorů točivých strojů nebo polotovarů v průběžné peci. Takto získané informace mohou zlepšit efektivitu výrobních procesů.
 

Očekávání dodavatelů

Navzdory dostupnému potenciálu není rozšíření bezdrátových zařízení v prostředí automatizace strojní výroby takové, jak by se očekávalo. Dodavatelé bezdrátové techniky musí jako první krok pojmenovat všechny s ní spojené technické problémy. Vzdělávání uživatelů a jejich informování o výhodách bezdrátové techniky pomůže překonat jejich rezervovaný přístup, naproti tomu je to také cesta pro dodavatele, jak se dozvědět o požadavcích uživatelů a přizpůsobit jim své produkty. Obavy z nové techniky lze rozptýlit také nabídkou produktů k testování a zkouškám. Je možné očekávat, že využití bezdrátové komunikace ve strojní výrobě bude stále větší, jak se uživatelé budou seznamovat s jejími výhodami.
 
Khadambari Shanbagaraman,
analytik, Frost & Sullivan Industrial
Automation & Process Control Group.
Překlad a úprava Bk.