Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Zařízení ke čtení čárových a maticových kódů v průmyslu

Nové stacionární čtečky čárových a maticových kódů (1D/2D) typu Simatic MV440 s krytím IP67 jsou určeny ke čtení maticových kódů vytvořených přímo na sledovaných objektech (Direct Part Mark – DPM) v provozních podmínkách v průmyslu. Čtečky MV440 se dodávají v několika verzích: s vestavěným osvětlovačem ke čtení kódu na vzdálenost do 80 cm, s externím osvětlovačem a čtecí vzdáleností až 3 m, s verifikací přečteného údaje nebo bez ní či s rozlišením 640 × 480 nebo 1 024 × 768 obrazových bodů. Čtečka přečte až 80 kódů za sekundu a spolehlivě rozpozná až patnáct typů kódu předem vložených do zařízení, při hromadném čtení přečte v každém sejmutém obrazu až 50 jednotlivých kódů. Další speciální funkcí je „samospoušť“ (auto trigger). Čtečka má rozhraní pro Profinet IO, průmyslový Ethernet a linku RS-232. Pro připojení ke sběrnici Profibus-DP vyžaduje komunikační modul umožňující realizovat i smíšený provoz se systémy RFID.Čtečka MV440 se parametrizuje a uvádí do provozu přes vestavěný webový server s použitím PC nebo programovacího zařízení se softwarem Internet Explorer. Pro většinu úloh se parametry přednastaví automaticky. Webové uživatelské rozhraní nabízí operátorovi celý komplex detailních řídicích, vizualizačních, diagnostických, záznamových, vyhodnocovacích a statistických funkcí. Speciální uživatelská rozhraní se vytvářejí pomocí vizualizačního softwaru, např. Simatic WinCC nebo WinCC flexible.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com