Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Zaostřeno na chytré uchopování

Chapadlo robotu není jen elektromechanický díl, jehož úkolem je uchopit předmět a nic víc. V moderním průmyslu má mnohem širší paletu funkcí. Právě chapadlo je totiž místem, kde se robot dotýká uchopovaného dílu. Současně je přirozeným místem, které může pro interakci s kolaborativním robotem využít lidská obsluha.

Tento článek představuje trendy, jež firma Schunk prezentovala v dubnu na veletrhu Hannover Messe a které uvede na veletrhu Automatica v červnu 2018. Připomínám, že čeští a slovenští inženýři mohli mnohé novinky vidět v březnu na veletrhu Amper v Brně a v květnu na MSV v Nitře. 

Ohlédnutí za veletrhem Hannover Messe

„Veletrh byl úspěšný v tom, že zřetelně ukázal, jak budou digitalizace průmyslové výroby a posun směrem k průmyslu 4.0 v následujících letech určujícími celosvětovými tématy,“ zhodnotil letošní veletrh Hannover Messe Henrik A. Schunk, výkonný ředitel firmy SCHUNK GmbH & Co. KG z Lauffenu nad Neckarem v Německu. „Kombinace předních průmyslových firem a výzkumných organizací, špičková politická reprezentace a návštěvníci z celého světa jsou dokladem, že Německo má v celosvětovém průmyslu vedoucí postavení. Trend je jasný: budoucí továrny budou chytré a vysoce propojené.“

To se odráží i v oblasti uchopovacích systémů Schunk: ve svém stánku firma v mnoha živých ukázkách předvedla současnou nabídku uchopovací a upínací techniky, stejně jako trendy budoucího vývoje (obr. 1). Mediál­ně nejúspěšnějším výstupem jistě byla návštěva německé kancléřky Angely Merkelové a mexického prezidenta Enriqua Peńa Nieta: snímek, na němž si Angela Merkelová potřásla rukou s robotem s pětiprstou rukou Schunk, byl součástí snad každého článku o Hannover Mes­se (obr. 2). Ale za poutavým obrázkem je také hlubší obsah: v servisní, ale i průmyslové robotice v budoucnosti bude možné roboty ovládat pouhými gesty a stejně je i programovat a interagovat s nimi. Nebudou třeba žádné ochranné bariéry a základní obsluhu zvládne intuitivně i zcela neškolený pracovník.

Připomeňme, že Schunk loni na veletrhu Hannover Messe obdržel cenu Hermes Award za inteligentní kolaborativní chapadlo Co-act JL1 (v časopise Automa bylo představeno v čísle 7-8/2017 na str. 78 až 79). Letos zde bylo prezentováno chapadlo z téže řady: Co-act EGP-C, první chapadlo, které má certifikát pojišťovny DGUV pro bezpečnou spolupráci chapadla s člověkem (Automa 2018, č. 5, str. 4). 

Cesta k chytré továrně

Návštěvníci stánku firmy Schunk se mohli seznámit také s tím, jak její produkty zapadají do moderní koncepce chytré továrny a jak je možné s jejich vyžitím realizovat flexibilní montážní buňky. Na základě přijatých objednávek a jejich priorit se výrobní buňka sama přizpůsobí aktuálním požadavkům: od vstupu polotovarů na montážní linku až po balení hotových výrobků.

Schunk zde jde ještě trochu dále za „chytré uchopování“. Ilustroval to vysokorychlostní stroj k oddělování vyrobených desek plošných spojů, který není jen teoretickou studií, ale používá se v praxi v dceřiném závodě Schunk Electronic Solutions. Při výrobě desek plošných spojů je kladen velký důraz nejen na rychlost, ale také na kvalitu. Technici firmy Schunk zde proto použili inteligentní chapadla Schunk EGL, které desky při manipulaci s nimi automaticky měří a určují jejich kvalitativní parametry. Sebraná data a z nich odvozené údaje jsou předávány do řídicího systému výrobní buňky k dalšímu zpracování pro účely řízení inteligentního chapadla, ale současně jsou předávány také do cloudu, kde jsou zpracovány analytickým nástrojem pro sledování stavu strojů a zařízení v reálném čase. Systém řízení kvality integrovaný přímo do procesu umožňuje vadné desky okamžitě vyloučit z dalšího zpracování. Nejsou tedy podrobovány následným nákladným operacím, aby se na základě neshodných kvalitativních parametrů vyloučily až na konci výroby. Měřicí zařízení je přitom vestavěné přímo do chapadla, není třeba instalovat žádnou samostatnou měřicí stanici, kterou by bylo nutné naprogramovat, nakonfigurovat a zapojit do komunikační sítě řídicího systému linky. Podle Henrika A. Schunka právě v tom spočívá budoucnost výroby: „Nákladově efektivní, rychlé a účinné propojení automatizačních komponent se systémy řízení kvality a výroby vytváří v průmyslové výrobě významnou přidanou hodnotu. Tak jako v nervovém systému, i zde se vytváří vysoce efektivní komunikační soustava s možností samoorganizování výroby. 

Schunk na veletrhu Automatica

Open. To je stručné a výstižné motto, které si firma Schunk zvolila pro veletrh Automatica, jenž se bude konat od 19. do 22. června 2018 v Mnichově. Éra digitalizace totiž otevírá zcela nové možnosti vytváření složitých výrobních systémů. Maximální flexibilita a efektivita – to jsou jen dva z přínosů digitalizace výroby. Inteligentní komponenty od firmy Schunk otevírají zcela nové možnosti využití, přinášejí větší transparentnost a současně i neomezenou flexibilitu. Firma Schunk v Mnichově ve stánku 502 v hale A5 představí, jaký potenciál mají výrobky Schunk pro zákazníky a jak tento potenciál plně využít. 

Open – pro jakýkoliv robot

Komponenty Schunk jsou mimořádně přizpůsobivé a mohou se adaptovat pro jakýkoliv robot. V kompletním sortimentu chapadel zákazníci najdou ta, která co nejlépe odpovídají jejich potřebám. A mají-li speciální požadavky, mohou si nechat chapadla na míru přizpůsobit. Komponenty je možné bez omezení kombinovat jako modulární systém – a je lhostejné, zda jde o úlohu, kde robot pracuje společně s člověkem, o vysokorychlostní manipulaci nebo o montážní linku. 

Open – pro jakékoliv rozhraní

Základem inteligentních řešení jsou elektronické a mechatronické systémy. Na veletrhu Automatica Schunk návštěvníkům předvede, že jeho výrobky s 24V napájením – lineární osy, rotační pohony a chapadla – je možné použít při kompletní realizaci libovolných strojů. 

Open – pro jakýkoliv cloud

Sledování procesů v reálném čase a okamžité vyhodnocování dat pro optimalizace výrobních procesů? S využitím cloudových aplikací je to možné. Protože komponenty Schunk jsou nejblíže ke zpracovávaným dílům, přímo se jich dotýkají, je logické, že právě ony mohou sbírat data o manipulovaných polotovarech a předávat je tam, kde jsou třeba. Zákazník si definuje systém a Schunk do něj poskytne data i nástroje pro rozhodování a optimalizaci procesů. 

Potkejte se s jedničkou

V úterý 20. června se návštěvníci veletrhu navíc mohou potkat s legendárním fotbalovým brankářem Jensem Lehmannem. Ve stánku bude uspořádána autogramiáda a diskuse a odborní návštěvníci se budou moci s brankářem, který je ambasadorem firmy Schunk, také vyfotit.

[Tiskové zprávy společnosti SCHUNK GmbH & Co. KG.]

Petr Bartošík. Foto: SCHUNK GmbH

Obr. 1. Stánek firmy Schunk na veletrhu Hannover Messe

Obr. 2. Slavný snímek, kde si německá kancléřka Angela Merkelová podává ruku s technikou budoucnosti: pětiprstým chapadlem SVH