Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Záložní zdroje k montáži na lištu DIN

Automa 3/2001

Ing. Jiří Vácha, MEDEVA spol. s r. o.

Záložní zdroje k montáži na lištu DIN

Průmyslová automatizace, řízení technologických procesů a mnoho dalších činností se neobejde bez přítomnosti zdroje elektrické energie. Na její nepřetržité dodávce závisí bezporuchová činnost řídicích i ovládacích prvků všech regulovaných procesů.

K zajištění chodu zařízení bez jakýchkoliv výpadků jsou určeny záložní zdroje elektrické energie. Jde zejména o motorgenerátory, zdroje nepřerušovaného napájení (Uninterruptible Power Systems – UPS) či fotovoltaické články (sluneční baterie).

Obr. 1.

Firma Medeva spol. s r. o., sídlící v Hradci Králové, dodává na náš trh záložní zdroje nové generace řady UPSDIN navržené speciálně pro přímou montáž do rozváděčů. Upevňují se na lištu DIN 35 mm a jejich rozměry odpovídají normalizovaným tvarům jističů.

Je to mimořádně zdařilá koncepce záložních zdrojů a příslušenství, která dovoluje stavebnicovým způsobem realizovat téměř všechny potřeby konstruktéra nebo projektanta.

Záložní zdroj v provedení na lištu DIN má přitom nespočet možností využití. Pomocí systému UPSDIN lze řešit zálohované napájení programovatelných automatů (Programmable Logic Controller – PLC), řídicích a kontrolních jednotek, číslicově řízených procesů, průmyslových počítačů, přístupových systémů, videosystémů, požární signalizace, registračních pokladen, bezpečnostního osvětlení, radiokomunikací, anténních zesilovačů, motorů apod.

Základní vlastnosti jednotek UPSDIN
Jednotka UPSDIN (obr. 1) obsahuje kontrolní a řídicí elektroniku, která ve spojení s externí akumulátorovou baterií beze zbytku zajišťuje funkci záložního zdroje potřebného výkonu a doby zálohování. Vnitřní řízený nabíječ je schopen obsluhovat dobíjení a kontrolu akumulátorové baterie až do kapacity 12 A·h. Jeho vnitřní sběrnicový systém umožňuje paralelně řadit jednotlivé moduly, a tudíž v budoucnosti zvyšovat výkon podle potřeby. Výsledný výkon se rovná součtu výkonů paralelně řazených jednotek. Každá jednotka musí mít vlastní baterii. Použitím modulace šířkou pulsu (Pulse Width Modulation – PWM) o vysoké modulační frekvenci bylo dosaženo velké účinnosti zdroje a minimálního vyzařování rušivých polí. Podle hodnoty zálohovaného výkonu je možné volit UPSDIN z výkonové řady 70, 100, 130, 160 a 200 W. Součástí jednotky je přepěťová ochrana, která chrání nejen vlastní modul UPSDIN, ale i zařízení, které je přes modul napájeno. Při použití baterií o větší kapacitě než 12 A·h je nutné použít externí nabíječ ChargerDIN.

Obr. 2.

Standardní i náročné aplikace
Pro většinu aplikací vyhoví jednotka UPSDIN Standard, pracující v režimu off-line s dobou přepínání kratší než 10 ms. Pro rok 2001 připravila firma novou řadu – UPS-DIN On-Line. Výstupní napětí je již nezávislé na vstupním napětí a při přechodu na napájení z baterií nevzniká žádná prodleva v dodávce energie do zátěže. Z principu on--line také vyplývá, že výstupní napětí je stabilizováno v rozsahu vstupního napětí 165 až 273 V.

Velká flexibilita stavebnice UPSDIN umožňuje projektantovi zvolit optimální sestavu záložního zdroje, plnící požadavky na dobu zálohování i na výkon. Možnosti jsou téměř neomezené. Stavebnicové provedení UPSDIN dovoluje kdykoliv v budoucnosti podle potřeby prodloužit dobu zálohování, popř. zvětšit výkon. Tím je zabezpečena optimální funkce systému při minimálních vstupních nákladech.

Nadstandardní funkce
Stavebnice UPSDIN poskytuje možnost volit nadstandardní funkce, jako jsou:

  • externí nabíjecí zdroj ChargerDIN pro baterie s kapacitou větší než 12 A·h, a to i pro olověné akumulátory a pro bloky baterií Ni-Mh o kapacitě 1,5 A·h a napětí 12 nebo 24 V;
  • synoptický (signalizační) panel ContDIN s optickou signalizací funkce celého systému a reléovými výstupy (přepínací kontakty);
  • rozhraní RSDIN pro komunikaci systému s počítačem prostřednictvím sériového rozhraní RS-232, které je galvanicky odděleno;
  • síťový výkonový zdroj PowerDIN dodávající stejnosměrné stabilizované napětí 12 V (proud 4 A) nebo 24 V (2 A).

Řadu UPSDIN doplňuje měnič DCDC 1224, jenž je schopen konvertovat napětí 12 V DC na 24 V DC při výstupním proudu 4,5 A.

Příklady použití
Moduly řady UPSDIN jsou navrženy ve shodě s harmonizovanými ČSN a evropskými normami, a je tedy možné je použít i ve výrobcích určených na vývoz do EU.

Jako příklady některých konkrétních aplikací lze uvést:

  • záložní zdroje energie pro všechny aplikace, kde je třeba po určitou dobu zajistit provoz zařízení i při požadavcích na možnost krátkodobého přetížení výstupu a na záložní napájení indukčních nebo kapacitních zátěží;
  • možnost použít externí akumulátor zajišťující činnosti jednotek UPSDIN v režimu provozu na plný výkon po neomezenou dobu;
  • použití ve funkci měniče z 12 nebo 24 V DC na 230 V/50 Hz a zálohování střídavého napětí 230 V/50 Hz i stejnosměrného 12 nebo 24 V DC s využitím jednotky PowerDIN;
  • v automobilních aplikacích k získání síťového napětí 230 V/50 Hz;
  • využitím měniče DCDC 1224 ke konverzi stejnosměrného napětí 11,5 až 15 V na stabilizovaných stejnosměrných 25 V s maximálním špičkovým výstupním proudem 4,5 A.

Závěrem lze konstatovat, že celý systém UPSDIN nemá v současné době na našem trhu obdoby a je patentově chráněn. Podrobný popis činnosti všech přístrojů souboru a jejich technických parametrů přesahuje rámec tohoto článku.

MEDEVA spol. s r. o.
Hradecká 1281
500 12 Hradec Králové
tel./fax: 049/526 62 52
e-mail: medeva.hk@worldonline.cz
http://www.medeva.web.vorldonline.cz