Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Základní kurz metrologie

Ve dnech 12. až 15. listopadu 2018 se v Praze v budově ČSVTS na Novotného lávce uskuteční 49. základní kurz metrologie, pořádaný Českou metrologickou společností (ČMS).

Základní kurz metrologie je určen všem, kteří potřebují získat základní poznatky z obecné metrologie, pracují v této disciplíně krátce a nemají dosud delší praxi a zkušenosti nebo kteří se připravují na svou profesi v oboru metrologie. Poskytne hlavní informace pro orientaci v oboru. Je určen také pracovníkům, kteří se s metrologickou problematikou setkávají v libovolné kumulované funkci a zpravidla jim postačí encyklopedické znalosti. Svým zaměřením a skladbou je rovněž vhodný pro menší nebo nově vznikající podniky, kde dosud není jednotnost měřidel a měření zabezpečována odpovídajícím způsobem – přes její nesporný význam pro kvalitu výrobků a služeb, a tedy konkurenceschopnost. Obsah jednotlivých přednášek kurzu je průběžně aktualizován, aby poskytl platné informace i výklad nových předpisů (zákonů, vyhlášek, opatření obecné povahy i norem z oblasti metrologie a měření). Informace zde mohou načerpat nejen noví metrologové průmyslových podniků, ale i metrologové firem či institucí, kteří při své činnosti používají měřicí přístroje nebo sami některé metrologické výkony provádějí.

Absolvování tohoto kurzu je vhodnou přípravou na účast v metrologických kurzech vyšších úrovní pořádaných ČMS (korespondenční kurz metrologie a kurzy specializované na jednotlivé obory měření, popř. obecné výkony v oblasti metrologie) a poskytuje i základní přípravu pro možnost ucházet se o získání certifikátu odborné způsobilosti metrologa, kterou na základě žádosti o certifikaci poskytuje Certifikační místo ČMS, akreditované Českým institutem pro akreditaci jako certifikační orgán č. 3008.

Účastníci obdrží studijní podklady a na závěr potvrzení o absolvování kurzu (rozsah kurzu je 29 výukových hodin ve čtyřech dnech).

Více informací a přihlášky: cms-zk@csvts.cz, http://bit.ly/2pIOdJI.   

(ed)