Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Zákazníkům tváří v tvář

číslo 3/2003

Zákazníkům tváří v tvář

Firmy, které působí na trhu s prostředky průmyslové automatizace, stále zdokonalují své metody, jak se přiblížit k zákazníkům. Aby byla firma na současném náročném trhu úspěšná, musí nejen umět vyrábět dokonalé produkty a poskytovat komplexní a špičkové služby, ale také dokázat tyto služby a produkty vhodným a účinným způsobem nabídnout zákazníkům. Tomu slouží marketingový nástroj: účast na veletrzích, inzerce a obchodně-technické články v odborných časopisech, přímé rozesílání propagačních materiálů atd. Odborníkům z oblasti marketingu jistě není třeba vysvětlovat, že všechny tyto nástroje je nutné účelně kombinovat. Mnozí si již na vlastní kůži vyzkoušeli, že se nevyplácí zanedbat žádnou z cest k zákazníkově přízni – konkurence rychle využije zaváhání a zaujme uvolněnou pozici.

Obr. 1.

V posledních letech bylo velmi posíleno postavení elektronických médií v marketingu. S příchodem internetu se někteří marketingoví pracovníci domnívali, že vytvoření dokonalé webové prezentace, popř. elektronického obchodu, zcela nahradí ostatní podoby marketingové komunikace. Brzy se však ukázalo, že to není pravda. Jistě, elektronická prezentace a komunikace se staly významnými pomocníky, ale styk se zákazníkem se nemůže omezit jen na neosobní nabídky na webu a zasílání elektronických zpráv. Přímý rozhovor s klientem, tváří v tvář, je v marketingu nezastupitelný a pro úspěšnou nabídku často klíčový. Ostatní marketingové nástroje jsou sice také důležité, ale většinou jen připravují půdu pro osobní kontakt a usnadňují jednání o obchodní smlouvě.

Marketingová oddělení mnoha firem proto aktivně hledají možnosti, jak navazovat a upevňovat osobní kontakty s klienty. Vedle účasti na veletrzích, firemních dnů a školení o nových produktech se využívají i návštěvy přímo u stávajících nebo budoucích zákazníků. Romantické doby, kdy obchodní cestující vyrazil na cestu jen s kufrem vzorků a prospektů, jsou už ale dávno pryč. Zákazníci šetří svůj čas a žádají, aby jim taková osobní návštěva přinesla co nejvíce. Musí se jí tedy účastnit nejen obchodníci, ale především specialisté-technici. Při prezentaci musí využívat nejen multimediální prezentace, ale i praktické ukázky.

Také pracovníci českého zastoupení firmy Festo, která nabízí osvědčené pneumatické komponenty a řídicí techniku na českém trhu již více než dvacet let, jsou si vědomi důležitosti osobních vztahů se svými zákazníky. Aby mohli vyjít jejich požadavkům maximálně vstříc, uvedli letos do provozu předváděcí automobil, který poskytuje široké možnosti prezen-tace všech dodávaných komponent i ucelených řešení.

Obr. 2.

Ve skříni automobilu Mercedes Sprinter návštěvník najde expozici vybraných produktů, umístěných na panelech podél bočních stran, a vpředu praktickou „živou“ ukázku jejich aplikace. K dispozici je několik variant expozic zaměřených na různé průmyslové obory. Kromě ukázek na panelech, které jsou doplněny krátkými vysvětlujícími texty (na obrázku jsou ještě v anglickém a německém jazyce, česká mutace se připravuje), a pohyblivého exponátu lze k prezentaci produktů využít i projekční plochu, na níž je možné promítat např. elektronické katalogy, ozvučené filmové ukázky nebo počítačové prezentace. Interiér je dostatečně prostorný a z automobilu tak lze v případě potřeby vytvořit i útulnou školicí místnost.

Automobil je téměř soběstačný, k prezentaci je třeba jen přívod elektrické energie. Je možné připojit vnější zdroj tlakového vzduchu, ale automobil má i svůj vlastní kompresor. Panely a praktické ukázky, které právě nejsou namontovány ve skříni vozu, lze uložit do přívěsu a tak s sebou vozit několik expozic najednou.

Předváděcí automobil je určen především pro odborníky – konstruktéry, techniky, technology, údržbáře. Předpokládá se, že osádku automobilu budou tvořit techničtí specialisté, schopní nejen nabízené výrobky předvést, ale i zodpovědět případné dotazy přítomných a přímo na místě posoudit možnosti aplikace produktů firmy Festo.

Předváděcí automobil bude navštěvovat stávající klienty, aby jim jeho osádka předvedla nové výrobky, proškolila obsluhu nebo pracovníky údržby strojů, ale podle požadavků může vyjet i k novým zákazníkům, kteří o to požádají. Kromě toho bude využíván i v rámci veletrhů – první příležitost k seznámení s ním měla odborná veřejnost na výstavě Pragoligna v Praze-Holešovicích letos v únoru, další veletržní zastávkou bude veletrh Mach ve dnech 13. až 15. května ve výstavním areálu v Praze-Letňanech. Návštěvu vozu ve vaší firmě je možné si objednat na adresách uvedených za článkem.

(Bk)

Festo, spol. s r. o.
Pod Belárií 784
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 261 099 611, fax: 241 773 384
e-mail: info_cz@festo.com

Automatizační centrum
tř. T. Bati 164
760 00 Zlín-Prštné
tel.: 577 434 979, fax: 577 434 765
e-mail: zlin@festo.com

Automatizační centrum
Londýnská 51/2
460 01 Liberec 1
tel.: 485 100 328, fax: 485 104 878
e-mail: liberec@festo.com

Inzerce zpět