Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Zákaznický den ZAT 2015: proč právě s námi

Společnost ZAT, a. s., uspořádala v Plzni dne 15. ledna 2015 svůj dvanáctý výroční zákaznický den, letos s mottem Proč právě s námi. Přítomných asi devět desítek hostů z řad zákazníků společnosti ZAT a jejích dodavatelských firem dopoledne vyslechlo přehledové přednášky o situaci a novinkách za rok 2014 v oborech činnosti společnosti ZAT. Odpoledne se uskutečnily detailně zaměřené oborové workshopy.

 
Úvodem byla společnost ZAT připomenuta jako ve všech ohledech spolehlivý a rostoucí partner (např. téměř zdvojnásobení tržeb ze 3,5 miliardy korun v letech 1994 až 2004 na 6,3 miliardy v letech 2005 až 2014). Následně garanti oborů Automatizace pro jadernou energetiku, Automatizace pro klasickou energetiku a Automatizace technologických procesů ve společnosti ZAT informovali o zaměření, nabídce, realizovaných zakázkách a perspektivách jim svěřených oborů. V přednášce Řídicí systém SandRA byl podán přehled technických i programových prostředků řídicího systému ZAT typu DCS nové generace nabízených pod obchodní značkou SandRA (Safe and Reliable Automation) s důrazem na novinky, které rok 2014 přinesl na všech úrovních architektury řídicího systému ZAT (HMI/SCADA, návrhové nástroje, řídicí stanice). Další přednášky přiblížily činnost oborů Údržba a servis, Výroba průmyslové elektrotechniky a Lékařské přístroje.
 
Odpolední workshopy byly věnovány aplikačním tématům v oborech jaderné a klasické energetiky, technologických procesů a výroby průmyslové elektroniky a výsledkům činnosti úseku Automatizační prostředky. Během dne bylo také možné si prohlédnout vývojová pracoviště a zkušebny s rozpracovanými zakázkami.
 
Prezentace z přednášek jsou k dispozici ke stažení na www.zat.cz. Příští Zákaznický den ZAT se uskuteční v lednu 2016.

(sk)