Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Zákaznický den ZAT 2012 – zralá firma s mladou tváří

Společnost ZAT, a. s., uspořádala dne 18. ledna 2012 ve svém závodě v Příbrami již devátý Zákaznický den. Protože společnost ZAT slaví letos 50. výročí svého vzniku, bylo součástí dne ohlédnutí do historie společnosti od jejích počátků v prostředí uranového průmyslu až do současné úspěšné orientace mj. na jadernou energetiku. Den se uskutečnil pod mottem ZAT – zralá firma s mladou tváří s dopoledními přehledovými přednáškami a odpoledními oborově zaměřenými workshopy.

V dopoledním plenárním programu v před­nášce Historie společnosti ZAT provedl bývalý generální ředitel společnosti Ing. František Hudec posluchače starší historií společnosti do roku 2002 a Ing. Jiří Vacátko, vedoucí útvaru Kvalita v ZAT, novodobou etapou jejího rozvoje započatou integrací společnosti Škoda Controls do struktury ZAT v roce 2003. Současnost a předpokládanou budoucnost společnosti ZAT představil v přednášce Společnost ZAT – váš stabilní partner ředitel divize Automatizace a obchodní ředitel společnosti Mgr. Tomáš Topinka. Na něj navázal Ing. Pavel Kulík, vedoucí úseku Automatizační prostředky, přednáškou Automatizační prostředky ZAT – současnost a budoucnost. Plenární program byl zakončen představením garantů jednotlivých oborů, v nichž je společnost ZAT aktivní.

V odpoledním bloku se bylo možné zúčastnit některého z paralelně probíhajících workshopů oborů Automatizace pro jaderné elektrárny, Automatizace pro tepelnou energetiku, Automatizace technologických procesů, Výroba průmyslové elektroniky, Údržba a servis (s ukázkou regulátoru buzení AVR Z110) a Speciální lékařské přístroje.

Prezentace ze všech uvedených přednášek jsou k dispozici ke stažení na www.zat.cz. Během Zákaznického dne bylo také možné navštívit výstavku vybraných produktů a výrobní prostory společnosti. Příští Zákaznický den se uskuteční v lednu 2013.

(sk)