Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Zákaznický den ZAT 2011: ve znamení inovací

Společnost ZAT, a. s., uspořádala na pra­covišti v Plzni dne 5. ledna 2011 tradiční, již osmý, Zákaznický den ZAT za účasti 96 ná­vštěvníků. Jeho hlavní náplní byly přednášky uspořádané v dopoledním přehledovém a od­poledním odborném bloku, doplněné detailně zaměřenými workshopy.
 
Dopoledne v přednášce Rok 2010 a 2011 ve znamení inovací garanti oborů činnosti společnosti ZAT informovali o zajišťované náplni, významných výsledcích a aktuálních technických inovacích v jim příslušných obo­rech (Automatizace pro jaderné elektrárny – Automatizace pro tepelnou energetiku – Au­tomatizace technologických procesů – Výro­ba průmyslové elektroniky – Údržba a servis – Speciální lékařské přístroje). Přednáška Au­tomatizace v pojetí ZAT – představení nové generace ŘS ZAT byla věnována aktuálnímu stavu řídicího systému třídy DCS s názvem ZAT Plant Suite. Zejména byla představena nová generace systémů SandRA® (Safe and Reliable Automation) reprezentovaná proces­ními řídicími stanicemi řad Z100 a Z200, na­hrazujícími dosavadní stanice ZAT 2000 MP.
 
Dopolední blok uzavřela přednáška Životní cyklus ŘS ZAT.
 
V odpoledním bloku bylo možné vyslech­nout odborné přednášky Automatizace pro ja­dernou energetiku, Automatizace pro tepel­nou energetiku, Teplárna Malešice, Budicí systémy ZAT pro synchronní generátory, Ří­dicí a ochranné systémy turbín, Automatiza­ce technologických procesů Zajištění kva­lity výroby hardwaru v malosériové výrobě.
 
Prezentace ze všech uvedených předná­šek jsou k dispozici ke stažení na www.zat.cz. Průběžně bylo možné navštívit výstavku vybraných produktů ZAT, popř. se podrobněji seznámit se speciálním lékařským přístrojem MDM a s Projekční databází Pertinax.

(sk)