Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Zákaznický den ZAT 2008: stabilní rozvoj

Společnost ZAT a. s. uspořádala 10. ledna 2008 již pátý ročník akce Zákaznický den, první na novém pracovišti společnosti v Plzni, Písecké ulici, uvedeném do provozu na jaře 2007. Zúčastnilo se ho 110 návštěvníků, především odborníků z řad současných i potenciálních zákazníků společnosti. V rámci dopoledního programu si všichni hosté vyslechli dvoudílnou přednášku Rozvoj ZAT, nejprve z pohledu realizace obchodu a zakázek s uvedením mj. organizačních změn, k nimž došlo v této oblasti, a poté z pohledu technického rozvoje, kde byl mj. tématem životní cyklus řídicích systémů ZAT a postupné ukončování podpory jejich starších verzí. Odpoledne se uskutečnily přednášky Systémy ZAT pro náročné aplikace nejen v energetice a Koncepce servisu a diagnostika v řídicích systémech ZAT. Mezi jednotlivými bloky přednášek byly pořádány exkurze po nové budově (zkušebna, vývojová pracoviště atd.). Po celý den bylo možné „naživo“ sledovat vystavené novinky v oblasti řídicích systémů ZAT: vývojové a aplikační prostředí Pertinax 2007 s novou diagnostickou komponentou Web server, komunikační OPC server DASPernet, kompaktní regulátor turbíny a systém dálkové diagnostiky budicích souprav generátorů a řídicích systémů turbín.
 
Společnost ZAT a. s. měla ke konci roku 2007 celkem 376 zaměstnanců. V roce 2007 utržila 840 milionů a do technického rozvoje investovala 25 milionů korun. Jejím jediným vlastníkem se v roce 2007 stala společnost Brixen Ltd. Pro další období má ZAT smluvně zajištěny zakázky za 2,5 miliardy korun a bude i nadále pokračovat v investicích do rozvoje vlastního řídicího systému.
 
Podrobnosti o zákaznickém dni, o společnosti ZAT a jejích projektech lze nalézt na http://www.zat.cz
(sk)