Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Zákaznický den společnosti ZAT

číslo 2/2005

Zákaznický den společnosti ZAT

Dne 6. ledna 2005 se v Příbrami konal zákaznický den společnosti ZAT. Sešli se na něm významní zákazníci této společnosti i zástupci odborného tisku, aby se seznámili s významnými projekty, které společnost realizovala nebo se chystá realizovat, i s novinkami, které uvádí na trh.

Společnost ZAT je dodavatel automatizačních prostředků a kompletních systémů pro automatizaci průmyslových procesů. Projekty realizuje na základě vlastních řídicích systémů i systémů jiných světových výrobců a je schopna se maximálně přizpůsobit požadavkům zákazníků na základě dlouhodobě rozvíjené znalosti jejich potřeb. Soustřeďuje se především na oblasti s velkými požadavky na spolehlivost a individuální řešení, zejména na energetiku, těžbu nerostů a dopravu.

Rok 2004 byl pro společnost ZAT ve znamení velkého nárůstu zakázek i objemu tržeb (objem tržeb dosáhl 729,29 milionu korun). Prudce rostl podíl vývozu, ať už přímého nebo prostřednictvím partnerů a inženýrských organizací.

Rok 2005 bude pro společnost ZAT především rokem příprav na očekávanou investiční vlnu v klasické energetice v ČR při zvládnutí dosavadního objemu zakázek. Co se týče řídicích systémů, začal vývoj nové generace systému integrujícího vlastnosti současných systémů ZAT a Primis do nové hardwarové platformy, a to při zachování dosavadní koncepce vlastního systému a při respektování mezinárodních standardů. Pokračovat bude i vývoj již existujících systémů a jejich doplňování novými prvky podle potřeb zákazníků (viz s. 28–30).

Z velkých projektů, které jsou v současné době uskutečňovány a práce na nich budou v tomto roce pokračovat, lze jmenovat např. rekonstrukci další části zařízení pro elektrárnu Felton na Kubě (2 × 250 MW), dodávky pro Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu a Záporožskou jadernou elektrárnu (obě na Ukrajině), pokračovat budou i dodávky pro JE Dukovany. Dále budou plněny zakázky z oblasti plynárenství, teplárenství a povrchové těžby surovin. Významné jsou i dodávky elektronických komponent pro metro, tramvaje, trolejbusy, elektrické lokomotivy a automobilový průmysl.

(Bk)