Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Zákazníci stojí při rozvoji inteligentních sítí v centru pozornosti

Ředitel divize strategie ČEZ Pavel Cyrani promluvil na konferenci Smart Utilities Central & Eastern Europe (15. a 16. května v Praze) na téma Zákazníci stojí při rozvoji inteligentních sítí v centru pozornosti. Inteligentní sítě jsou předpokladem pro další rozvoj decentralizace výroby energie – např. z obnovitelných zdrojů nebo pomocí kogeneračních jednotek o malém výkonu –, ale také pro změny ve struktuře spotřeby, které přinese mimo jiné rozvoj elektromobility. Region střední a východní Evropy se bude muset vyrovnat s mnoha potížemi při transformaci směrem k inteligentním sítím. „Investice potřebné pro automatizaci sítí jsou poměrně vysoké. Prožíváme období hospodářského útlumu, navíc energie z obnovitelných zdrojů je již tak docela drahá – nové tarify proto nemusí u zákazníků získat příliš pochopení. Stále ještě se čeká průlomové řešení zákaznicky orientovaného zákaznického systému, jehož vlastnosti by ho samy o sobě přiměly, aby se pro něj rozhodl. Rozvoj inteligentního měření a inteligentních sítí přinese velké strategické příležitosti. Inteligentní měření by se mohlo jistým způsobem podobat internetu. Na internetu to byli poskytovatelé obsahu, kdo nakonec získal nejvíce, ne telekomunikační společnosti poskytující připojení. Energetické firmy by si z toho měly vzít ponaučení a s ohledem na tuto skutečnost připravit nové služby a produkty.“

Cíle, které si Evropská unie stanovila pro rok 2020, považuje Pavel Cyrani za částečně protikladné k současným snahám o udržení spolehlivosti dodávek a konkurenceschopnosti. „Obnovitelné zdroje zvyšují ceny elektřiny a vnášejí do sítě velkou nestabilitu. Navíc požadavek na snížení emisí CO2 je v prostředí obecného poklesu ekonomiky opatřením, které bychom neměli považovat za přínosné.“ Ve své přednášce se Pavel Cyrani zaměřil na roli zákazníka při rozvoji inteligentních sítí: „Již dnes nám zákazníci, kteří provozují místní generátory, ukazují nový způsob, jak musíme budovat a rozvíjet naše distribuční sítě.“

Hlavními investičními prioritami ČEZ jsou dokončení modernizace hnědouhelných elektráren, zahájení výstavby dvou nových bloků jaderné elektrárny Temelín a opatření pro udržení dobré kvality distribuce elektřiny. Veškeré další možnosti investic v rámci Skupiny ČEZ budou průběžně pečlivě vyhodnocovány, včetně investic do inteligentních sítí. Celý rozhovor s Pavlem Cyranim je k dispozici také v sekci novinek na stránce konference: www.smartutilitieseurope.com/2012/CEE/News.aspx?itemID=1036.

(ed)