Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Zakázkové pneumatické prvky

číslo 2/2003

Zakázkové pneumatické prvky

Poličské strojírny, a. s., dodávají na trh kromě širokého sortimentu standardních pneumatických prvků (jednotky úpravy vzduchu, ovládací ventily, pneumatické válce, propojovací šroubení a hadičky) také výrobky tzv. zakázkové pneumatiky. Do tohoto oboru zahrnujeme standardní pneumatické prvky, upravené tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům zákazníka, i pneumatické prvky nově konstruované. Pro představu lze uvést několik příkladů.

Pneumatické přímočaré válce

Délku zdvihu upravujeme podle přání zákazníka a dodáváme také nestandardní pístní tyče s upravenou délkou (prodloužené, zkrácené), popř. se speciálním závitem. V sortimentu máme i polohovací pneumatické válce – dva pneumatické válce se společným zadním víkem pro dosažení více předem daných poloh – nebo pneumatický válec s pozicionérem, který se v praxi používá především pro ovládání a přesné polohování klapek. Pozicionér umožňuje válec dálkově ovládat tlakovým vzduchem, popř. elektrickým proudem nebo napětím, je vybaven zpětnou vazbou, vyhodnocující délku vysunutí pístnice a umožňující kompenzaci proměnlivého zatížení válce. Tandemové pneumatické válce se používají pro zvýšení silového účinku při zachování rozměrů zástavby. V praxi se využívají např. pro upínání nástrojů obráběcích strojů. Otočné pneumatické válce jsou určené pro dveřní systémy v dopravních prostředcích. Pneumatické válce certifikované pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nalézají uplatnění v důlním či chemickém průmyslu.

Ovládací bloky

Ovládací bloky jsou ventilové bloky se sdruženou funkcí, jež umožňují nezávislé ovládání více pneumatických válců, seřizování průtoku, snímání úrovně tlaku vzduchu v systému apod. Využívají se především v automobilovém průmyslu pro ovládání dveřních systémů, ale např. i v oblasti obráběcích strojů. V sortimentu jsou i ovládací ventily se speciálními nástavbami.

Speciální zařízení

Mezi speciální zařízení patří např. pneumaticko-hydraulické převodníky – multiplikátory. Jsou to převodníky tlaku vzduchu na tlak oleje. Vstupem je tlakový vzduch, výstupem olej, jehož tlak je dán převodovým poměrem multiplikátoru. Výtlačné množství lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.Tento výrobek lze využít např. u obráběcích strojů pro upínání obrobků či nástrojů. Použití multiplikátoru přináší značné úspory především díky tomu, že odpadá nutnost zabudovat nákladný hydraulický agregát.

Dodáváme také kompletní pneumatické obvody včetně řídicího systému , popř. i včetně programového vybavení.

Pneumatické obvody umístěné v prachotěsných skříních lze použít v prašném prostředí. V praxi byla sestrojena např. ovládací skříň s pneumatickým obvodem umožňujícím vyhodnocovat zatížení pásových dopravníků pro dopravu vytěženého uhlí v hlubinných dolech.

Možnosti použití výrobků zakázkových pneumatických prvků může zákazník konzultovat s našimi prodejci, popř. s pracovníky konstrukčního oddělení (kontakt viz inzerát).

Ing. Richard Pelikán,
Poličské strojírny, a. s.

Poličské strojírny a. s.
572 12 Polička
tel.: 461 751 518, 535, 536, 576
fax: 461 751 575
e-mail: pneus@pos.cz
http://www.pos.cz

Inzerce zpět