Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Zajímavá filtrace analogových signálů v programovatelných automatech

Automa 1/2001

Zajímavá filtrace analogových signálů v programovatelných automatech

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Měření vlastností,
parametry Number of samples a Deadband,
odfiltrování síťového brumu.

Ing. Zdeněk Němec, CSc., VUT v Brně,
Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky.