Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Zájem o roboty ve světě stále roste

Mezinárodní federace robotiky (International Federation of Robotics – IFR) zpracovává již po mnoho let každoročně podrobnou zprávu o situaci na trhu s průmyslovými a servisními roboty. V polovině října uveřejnila svou nejnovější studii World Robotics 2008, obsahující mnoho zajímavých aktuálních informací, v článku stručně shrnutých.
 
Podle studie World Robotics 2008 byl koncem roku 2007 na světě používán téměř jeden milion průmyslových a 5,5 milionu servisních robotů. Roboty pracovaly v továrnách, v nebezpečných a zdraví škodlivých prostředích, v nemocnicích, domácnostech, ve veřejných budovách, pod vodou, pod zemí, na polích, ve vzduchu i v kosmu, zkrátka všude! I přes hrozící hospodářskou recesi IFR odhaduje, že do konce roku 2011 bude ve světě v provozu téměř 1,2 milionu průmyslových robotů (obr. 1) a asi 17,5 milionů servisních robotů.
 

Světový trh s průmyslovými roboty

Během roku 2007 bylo ve světě nainstalováno celkem 114 365 nových průmyslových robotů, tj. o 3 % více než v předchozím roce. Obchodní obrat vzrostl o 11 % na téměř 6 mld. amerických dolarů. V této částce nejsou zahrnuty náklady na software, periferní zařízení a vývoj systémů, takže skutečný obrat na trhu s robotickými systémy je dva- až třikrát větší a pro rok 2007 ho lze odhadnout asi na 18 mld. dolarů. Tak jako v předchozích letech se obrat na trhu s průmyslovými roboty ve třech hlavních regionech světa vyvíjel rozdílně: poklesl v Asii, zotavoval se v Americe a dál rostl v Evropě. Podle celkového počtu prodaných robotů však prvenství patří Asii (obr. 2).
 
Na asijské trhy (včetně Austrálie) bylo v roce 2007 dodáno celkem 59 300 průmyslových robotů, tj. asi o 4 % méně než v roce 2006. V Japonsku, zemi s největším odbytem robotů v Asii i ve světě, se prodalo 36 100 robotů, což je oproti předešlému roku o 3 % méně, ale přesto je to téměř třetina všech nově instalovaných robotů ve světě. Také v Jižní Koreji, na druhém největším trhu průmyslových robotů v Asii, klesl v roce 2007 prodej robotů o 6 % na 10 100 jednotek. Naopak velký boom vykazují investice do robotů stále v Číně, třetím největším trhu v Asii, kde bylo v roce 2007 prodáno 6 600 nových robotů při meziročním nárůstu 14 %. Poptávka zde roste ve všech průmyslových odvětvích, včetně velmi rychle se rozrůstající výroby automobilů. Velmi dobře se vyvíjel obchod s průmyslovými roboty v Indii s meziroční růstem asi 11 % a také v dalších asijských zemích, jako jsou Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam.
 
Do Ameriky bylo v roce 2007 dodáno asi 19 600 průmyslových robotů, tj. o 9 % víc než v roce 2006. Hlavním důvodem byla velká poptávka automobilového průmyslu, tvrdě bojujícího o postavení na americkém a kanadském trhu, kde zejména japonští a korejští výrobci znovu rozšiřují své výrobní kapacity. Zájem o průmyslové roboty vzrostl také v Argentině a v Brazílii a instalace nových robotů se zde v roce 2007 téměř zdvojnásobily. Naopak proti očekávání poklesl prodej robotů v Mexiku.
 
Prodej průmyslových robotů v Evropě (včetně Ruska) vzrostl v roce 2007 o 15 % na asi 34 900 jednotek. Příčinou je velká poptávka nejenom od výrobců automobilů, ale ze všech průmyslových odvětví. Motorem evropského růstu bylo Německo jako největší trh s průmyslovými roboty v Evropě. Prodej průmyslových robotů zde meziročně vzrostl o 30 % na asi 14 900 jednotek, což je největší počet robotů, které byly až dosud v jednom roce v této zemi registrovány. Také v Itálii, což je druhý spotřebitel robotů v Evropě, prodej vzrostl o 14 % na 5 800 jednotek. Postaral se o to mimořádně silný zájem automobilového průmyslu a všech ostatních průmyslových odvětví. Naproti tomu roční prodej průmyslových robotů ve Francii klesl o 11 % na necelých 2 700 kusů, a to v důsledku stagnujícího investičního prostředí zejména v automobilovém a chemickém průmyslu. Poklesly také dodávky průmyslových robotů do Španělska a Velké Británie. Naopak odbyt průmyslových robotů v zemích střední a východní Evropy vzrostl o 56 % s velkými růsty především v České republice, v Polsku a v Rusku.
 
Z geografického hlediska je prodej průmyslových robotů velmi nerovnoměrný a na deset zemí s největším počtem nově instalovaných robotů připadá v roce 2007 více než 86 % celkového prodeje ve světě (obr. 3).
 

Důležitý ukazatel – hustota použití průmyslových robotů

Průmyslové roboty jsou v současné době klíčovou komponentou moderních automatizovaných průmyslových výrob, a počet průmyslových robotů připadajících na 10 000 pracovníků ve zpracovatelském anebo výrobním průmyslu je proto důležitým měřítkem stupně automatizace v příslušné zemi. Japonsko, kde na 10 000 pracovníků v průmyslu připadá 310 průmyslových robotů, je zemí s největší hustotou použití robotů ve světě a také nejvíce automatizovanou zemí světa. Na druhém místě je podle daného ukazatele Německo s hustotou 234 průmyslových robotů na 10 000 pracovníků v průmyslu. Další státy s hustotou použití průmyslových robotů větší než 100 jsou uvedeny v tab. 1. Ve všech ostatních zemích světa je takto spočítaná hustota použití robotů menší než 100.
 
V automobilovém průmyslu, který je z hlediska použití průmyslových robotů stále tím nejdůležitějším odvětvím, je hustota užití, z nichž asi 3,4 milionu robotů vykonávaly různé práce v domácnostech (vysávání prachu, mytí podlah a oken, sekání trávy aj.) a asi dva miliony robotů byly používány ke hraní, zábavě, výuce apod., tj. při aktivitách spjatých s volným časem. Tyto roboty se vyrábějí pro masovou spotřebu a jejich prodejní cena je jen zlomkem toho, co stojí servisní roboty pro profesionální použití. Trh servisních robotů pro podporu starých a tělesně postižených osob je zatím ještě velmi malý, ale s ohledem na demografický vývoj společnosti a stále se zdokonalující techniku se očekává, že v příštích deseti letech se tyto roboty stanou klíčovou oblastí servisní robotiky.
 
Podle studie IFR se v letech 2008 až 2011 předpokládá velký růst poptávky po servisních robotech pro profesionální použití. Na trh by jich mělo v této době přijít nejméně 54 000 v hodnotě více než 9 mld. dolarů. Největší perspektivy růstu mají vojenské roboty (zejména bezobslužná letadla a vozidla), dojicí roboty, čisticí roboty a roboty pro chirurgické operace. Zvýšený zájem se očekává také o humanoidní roboty, i když zatím ještě převážně ve funkci inteligentních hraček. Některé japonské podniky (Honda, Kawada, Toyota aj.) již sice vyvinuly a vyrobily první humanoidní roboty, které jsou schopné přebírat typické úkoly člověka ve výrobě, v kanceláři nebo v domácím prostředí, ale zatím byly převážně dodány jen japonským a mezinárodním laboratořím a univerzitám pro výzkumné a vývojové účely. Ve stejném období se očekává prodej asi 12,1 milionu servisních robotů pro použití v soukromé sféře: asi 4,6 milionu robotů pro práce v domácnosti (vysávání, mytí oken, sekání trávy apod.) v hodnotě asi 3,3 mld. dolarů a 7,3 milionu robotů ke hraní, k zábavě, výuce a pro volný čas (hobby) v hodnotě asi 1,8 mld. dolarů.
 

Podrobnější údaje

Studie World Robotics 2008 obsahuje podrobné statistické údaje o výrobě, prodeji a použití průmyslových a servisních robotů v 50 nejvyspělejších zemích světa. Všechny údaje jsou přehledně uspořádány v tabulkách a grafech podle odvětví, použití, typu robotů a dalších technických a ekonomických ukazatelů, což usnadňuje porovnání úrovně robotiky v jednotlivých zemích a odhad technických a obchodních trendů pro příští roky. Studii zpracovali experti statistického odboru IFR Statistical Department ve spolupráci s Fraunhoferovým ústavem IPA (Institut für Produktionstechnik und Automatisierung). Podrobnosti jsou na webové adrese http://www.worldrobotics.org
 
[Informace pro tisk IFR Statistical Department, 15. října 2008.]
Ing. Karel Kabeš
 
Obr. 1. Počet instalovaných průmyslových robotů ve světě: vývoj od roku 1990 s výhledem do roku 2011 (zdroj: IFR)
Obr. 2. Geografické rozdělení prodeje průmyslových robotů v roce 2007 (zdroj: IFR)
Obr. 3. Země s největším počtem nově instalovaných robotů v roce 2007 (s procentuálním podílem na světovém trhu) (zdroj: IFR)
Obr. 3. Země s největším počtem nově instalovaných robotů v roce 2007 (s procentuálním podílem na světovém trhu) (zdroj: IFR)
 
Tab. 1. Státy s největší hustotou použití průmyslových robotů