Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Začátek léta na veletrhu Sensor+Test 2018

V Norimberku proběhl na konci června veletrh snímací a měřicí techniky Sensor+Test 2018. V halách 1 a 5 vystavovalo 591 výrobců a dodavatelů, výzkumných ústavů a profesních sdružení. Kdo měl zájem o výsledky výzkumu v oblasti dálkového měření, řízení a testování, mohl si v hale 2 prohlédnout doprovodnou výstavu konference ETTC 2018 (European Test and Telemetry Conference). 

Společný stánek českých firem

Veletrh Sensor+Test 2018 byl zařazen do dotačního programu NOVUMM agentury CzechTrade, a proto měly letos malé a střední výrobní podniky se sídlem či provozovnou mimo Prahu možnost získat dotaci až do výše 90 000 korun na vystavování (s povinnou spoluúčastí 50 %). Agentura CzechTrade zajistila společný stánek pro české firmy v hale 5. Vystavovala v něm společnost Argotech z Trutnova, která navrhuje a vyrábí desky plošných spojů pro senzory, telekomunikace, přenos dat apod. Safírové ochranné trubky pro teplotní sondy nabízela v Norimberku zahraničním zájemcům společnost Crytur z Turnova. Tyto mimořádně mechanicky a chemicky odolné trubky jsou tvořeny monokrystaly Al2O3 a snášejí teploty až 2 050 °C. Ve společném stánku agentury CzechTrade vystavovala také společnost Elko EP. Představila v něm celý sortiment časových relé, hlídacích a monitorovacích relé a úplnou nabídku prvků a přístrojů pro domovní automatizaci značky Inels. 

Sklízení energie

Ve stáncích Fraunhoferových institutů IZM a IIS byly mimo jiné vystavovány různé druhy snímačů, které nejsou závislé na napájení a energii pro svůj provoz získávají „sklízením energie“ (energy harvesting) z tepla, vibrací apod. Fraunhoferův ústav IZM (Institut für Zuverlassigkeit und Mikrointegration) představil autonomní multisenzorové přístroje pro zemědělství, zejména ke sledování procesů v silážních jímkách a při generování bioplynu. Tento energeticky soběstačný (autarktní) snímací systém měří hustotu mikrovlnným rezonátorem a naměřené hodnoty předává bezdrátově.

Fraunhoferův ústav IIS (Institut für integrierte Schaltungen) představil snímače ke sledování polohy dopravovaného zboží. K navigaci využívá jak globální navigační systémy (GPS, Galileo), mobilní datovou síť UMTS i lokální polohování a komunikaci. Snímač má kompletní řídicí systém na nabíjení akumulátoru a rozhraní umožňující získávat energii z prostředí pomocí různých konvertorů energie, jako jsou solární články, termoelektrické generátory a vibrační převodníky. Jiný energeticky soběstačný senzor vyvinul výzkumný ústav Hahn Schickard. Senzor je určen ke sledování stavu různých strojů, zařízení a staveb. Kinetický systém pro získávání energie (energy harvester) převádí vibrace na elektrickou energii a dokáže se přizpůsobit různé frekvenci vibrací. 

Cena za inovace

Jako každoročně, i letos vyhlásilo Sdružení pro snímací a měřicí techniku AMA soutěž o inovace v oboru snímací a měřicí techniky AMA Innovation Award. Porota, složená ze zástupců vědy a průmyslu, ocenila dva výsledky vývoje a výzkumu se zřetelným uplatněním na trhu. O cenu AMA Innovation Award 2018 ve výši 10 000 eur se rovným dílem podělily dva výzkumné týmy. Jeden z nich působí ve společnosti Bosch Sensortec a byl oceněn za miniaturizovaný a vysoce integrovaný snímač tlaku, teploty a vlhkosti plynů BME680. Druhým vítězným výrobkem byl snímač teploty TrustSens TM37x s automatickou funkcí kalibrace in-situ (obr. 4). Vyvinuli ho odborníci ze společnosti En­dress+Hauser společně s výzkumníky z Technické univerzity Illmenau.

Dále byly uděleny dvě zvláštní ceny mladým společnostem, které obě shodou okolností působí v Saarbrückenu. Vývojový tým firmy CeLaGo Sensors přesvědčil porotu konstrukcí a vlastnostmi svého tenkovrstvého tenzometru, zatímco společnost Senvisis získala cenu za vývoj efektivního a bezpečného přejezdového zařízení na železnici založeného na analýze vibrací. Oba mladé vývojářské týmy získaly bezplatný stánek na veletrhu Sensor+Test 2019. 

Nový termín se osvědčil

Organizátor veletrhu Sensor+Test AMA Servis posunul termín veletrhu až na konec června. Zdá se, že se nový termín osvědčil. Haly byly plné návštěvníků již od prvního dne. „Obavy z pozdního termínu veletrhu se ukázaly jako neopodstatněné. Jsme přesvědčeni, že nový, stálý termín v posledním týdnu června se brzy zavede v odvětví snímací a měřicí techniky,“ prohlásil Holger Bödeker, ředitel pořadatelské společnosti AMA Service.

A tak se lze těšit na příští ročník veletrhu Sensor+Test ve dnech 25. až 27. června 2019 v Norimberku. Tentokrát bude zvýrazněným tématem měření pro procesní automatizaci. Síťová připojení a digitální transformace zůstanou ve středu zájmu organizátorů i vystavovatelů. 

(ev)

Obr. 1.a Stánek českých firem na veletrhu Sensor+Test 2018

Obr. 2. Prostor k prezentaci na veletrhu využily také četné technické školy: pohled do stánku Aplikačního centra pro senzoriku v Regensburgu

Obr. 3. Společnost JUMO vystavovala snímače teploty řady plastoSENS T vyrobené z plastů

Obr. 4. Kromě oceněného snímače TrustSens nominovala společnost Endress+Hauser do soutěže AMA Innovation Award také Coriolisův průtokoměr Promass Q