Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Za novinkami z automatizace na MSV 2002

číslo 8-9/2002

Za novinkami z automatizace na MSV 2002

Týden od 16. do 20. září 2002 bude na brněnském výstavišti patřit největší přehlídce průmyslových technologií v zemích střední a východní Evropy – 44. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV 2002) a 3. mezinárodnímu veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT. Pořadatelé očekávají účast více než 2 500 vystavujících firem a přes 100 000 odborných návštěvníků. Ve srovnání s posledním ročníkem přibyli noví vystavovatelé z tuzemska i zahraničí, a to téměř ve všech prezentovaných oborech.

MSV se letos opět představí jako portál deseti oborových veletrhů:

 • důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika;
 • materiály a komponenty pro strojírenství;
 • pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace;
 • plasty, gumárenství a chemie;
 • nářadí a povrchové úpravy;
 • energetika a silnoproudá elektrotechnika;
 • elektronika, automatizační a měřicí technika;
 • ekotechnika;
 • doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování a logistika;
 • výzkum, služby, instituce.

Hlavním tématem MSV 2002 budou plasty, gumárenství a chemie. Široký prostor bude opět věnován silnoproudé elektrotechnice (mj. akci Elektrokontakt, navazující na příznivě přijaté loňské dvoudenní Elektrokontaktní dny, která potrvá po celou dobu trvání veletrhu) a především měřicí, řídicí a regulační a automatizační technice zvýrazněné v bienálním projektu Automatizace.

Obr. 1.

Automatizace 2002
V rámci svého vedoucího postavení mezi strojírenskými veletrhy pořádanými ve střední a východní Evropě koncipuje MSV svůj program tak, aby odpovídal požadavkům vystavovatelů i návštěvníků a byl připraven na příležitosti trhů blízké i vzdálenější budoucnosti. V souladu se světovými trendy se letos při MSV koná již 2. ročník samostatného bienálního projektu Automatizace – veletrhu měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky.

Premiéra tohoto projektu se pod názvem Automatizace speciál uskutečnila na MSV 2000, kdy se k němu přihlásilo 596 firem z 18 zemí vystavujících na čisté výstavní ploše 18 773 m2. O automatizační techniku prezentovanou na MSV 2000 se zajímalo 26,7 % z celkového počtu návštěvníků.

Pořadatel MSV, ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací jako spolupořadatelem projektu a za aktivní účasti vystavovatelů, rozvíjí veletržní koncepci projektu tak, aby na něm mohli odborníci získat zevrubný přehled o současném stavu i vývojových trendech automatizační techniky. „Patronem“ projektu je jeden z největších světových veletrhů techniky pro řízení kontinuálních výrobních procesů Interkama Düsseldorf.

Projekt Automatizace 2002 představí obor automatizace – hybnou sílu současného průmyslu – s jeho dílčími tématy:

 • prvky a subsystémy pro řídicí, automatizační a regulační techniku;
 • čidla, převodníky, senzorová technika;
 • servomotory, akční členy;
 • programovatelné automaty;
 • průmyslové počítače;
 • informační a řídicí sítě;
 • software pro automatizaci;
 • řídicí systémy strojů a zařízení;
 • systémy řízení technologických procesů;
 • měřicí přístroje, laboratorní technika;
 • CAD, CAM, CIM;
 • diagnostika strojů a zařízení;
 • výstražná, zabezpečovací a dohlížecí zařízení;
 • inženýrské a projekční služby pro řídicí a automatizační techniku.

Letos je očekáván zřetelný posun směrem k širšímu sortimentu nejmodernější techniky převážně od zahraničních, ale i českých firem. K účasti je přihlášeno přibližně dvacet nových vystavovatelů.

Automatizační technika bude k vidění nejen tradičně v pavilonech C a Z (při MSV) a v pavilonech B a V (při IMT), ale i v ostatních pavilonech, kde se představí automatizační technika těsně spjatá s daným oborem. K orientaci v rozmístění projektu Automatizace v areálu výstaviště je nejlépe použít katalog veletrhu (od 26. 8. 2002) na stránkách www.bvv.cz/msv, popř. bezplatný informační systém ELIS dostupný ze 30 stánků po celém výstavišti.

Pokud jde o exponáty – zejména novinky – v oboru automatizační techniky, mohou se s některými z nich čtenáři v předstihu před návštěvou veletrhu seznámit na dalších stránkách tohoto dvojčísla časopisu Automa. Vlastní návštěvu veletrhu pak může být vhodné naplánovat s ohledem na typický průběh „zatížení“ výstaviště návštěvníky během veletrhu, kdy v pondělí a pátek je návštěvnost tradičně menší (čísla z roku 2002 jsou v tab. 1).

Tab. 1. Úhrnná denní návštěvnost na MSV 2001 a Transport a logistika 2001

Den Počet návštěvníků
absolutní poměrný
24. 9. – pondělí 12 581 12%
25. 9. – úterý 22 985 22%
26. 9. – středa 28 757 28%
27. 9. – čtvrtek 26 598 25%
28. 9. – pátek 13 594 13%
Celkem 104 515 100%

Doprovodný program
Součástí veletrhů MSV a IST i projektu Automatizace bude bohatý program odborných konferencí a seminářů. Z celkové nabídky upozorňujeme zejména na mezinárodní seminář Automatizace a informační technologie (18. 9.), mezinárodní konferenci Produktové strategie v průmyslových podnicích (17. 9.), špičkově obsazenou panelovou diskusi Inovační prostředí pro průmyslové podniky v ČR (17. 9.), dvoudenní Celostátní setkání elektrotechniků (19. až 20. 9.) a konferenci Průmyslové Fórum 2002 (18. 9.). Podrobnější informace o těchto i dalších vybraných konferenčních akcích doprovodného programu lze nalézt v textu na straně 10.

Opět je připravena také prestižní soutěž exponátů o Zlaté medaile MSV a IMT.

Úplné informace o doprovodném programu, vystavovatelích i průběhu příprav MSV 2002 lze získat na stránce www.bvv.cz/msv, popř. www.bvv.cz/automatizace

Inzerce zpět