Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Za Jiřím Hlinovským

číslo 10/2006

Za Jiřím Hlinovským

Bezpečnost strojních zařízení, management rizika, zajištění funkční bezpečnosti: tyto pojmy byly pro mnohé spojeny se jménem pana Jiřího Hlinovského, nezávislého technického poradce pro oblast strojírenství a významného odborníka na problematiku bezpečnosti. Pan Hlinovský však již mezi námi není – zemřel letos 9. srpna ve věku 57 let.

Opustil nás tak vynikající odborník, autor řady erudovaných článků a poutavých přednášek. Ač nebyl ozdoben akademickými tituly a vzděláním byl oficiálně „jen„ průmyslovák, jeho stati v odborných časopisech, především v sesterském časopise Elektro, jsou pro mnohé odborníky na automatizační techniku výchozím zdrojem základních informací o normách souvisejících s bezpečností strojů.

Pan Hlinovský odešel náhle, uprostřed rozdělané práce. Ani zamýšlený článek o bezpečnostních PLC pro časopis Automa už nedokončí.

Ti, kteří znali pana Hlinovského jako činorodého, aktivního člověka, těžko mohli uvěřit zprávě o jeho náhlé smrti a jistě na něj při své práci i v soukromí často vzpomenou.

(redakce)