Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Z programu chystané konference Embedded Vision Europe

Evropské sdružení pro strojové vidění EMVA společně s veletržní správou Messe Stuttgart pořádají 12. a 13. října 2018 na výstavišti ve Stuttgartu odbornou konferenci o vestavných systémech pro strojové vidění Embedded Vision Europe. Součástí konference budou plenární přednášky, diskuse, doprovodná výstava i čas na osobní rozhovory mezi účastníky.

Uveďme alespoň tři z připravovaných přednášek. David Moloney je ředitel pro techniku strojového vidění New Tech Group společnosti Intel a na konferenci bude hovořit o konvolučních neuronových sítích pro detekci a klasifikaci objektů v obrazech. K nim patří např. AlexNet Alexe Krizhevského nebo novější a rozsáhlejší ImageNet. Vývoj směřuje ke stále hlubším a složitějším sítím, sice s lepšími výsledky, ale také s většími požadavky na výpočetní výkon a paměť. Mají-li se takovéto sítě používat v konkrétních produktech v praxi, vyžaduje to těsnou spolupráci mezi návrháři těchto sítí a techniky navrhujícími hardware pro zpracování obrazu, který pracuje na hraně těchto sítí.

Druhým z významných přednášejících bude Marco Jacobs, viceprezident pro marketing firmy Videantis. Jeho přednáška má název Demystifikace architektury vestavných systémů pro zpracování obrazů. Marco Jacobs uvádí, že algoritmy pro počítačové vidění učinily v posledních několika letech nesmírný pokrok. Vpřed je táhnou zejména takové obory, jako jsou autonomní vozidla, virtuální a rozšířená realita, chytré zabezpečovací kamery nebo IoT. Ovšem i jednoduché algoritmy počítačového vidění potřebují velký výpočetní výkon a k tomu, aby mohly pracovat na vestavných systémech, kde jsou omezení z hlediska prostoru i napájení (mobilní telefony, tablety, drony atd.), je třeba speciální architektura. Marco Jacobs bude ve své přednášce analyzovat typické algoritmy a vysvětlovat, jak se liší z hlediska požadovaného výpočetního výkonu. Podá přehled různých architektur používaných k implementaci algoritmů zpracování obrazu: CPU, GPU, specializované procesory, FPGA a grafické akcelerátory. Bude je srovnávat z hlediska výkonnostních parametrů, ale i příkonu, velikosti a rovněž ceny. Zaměří se také na to, jak tyto komponenty začlenit do architektury systémů vyšší úrovně.

Jako třetí lze uvést přednášku Gilese Peckhama, který představí využití strojového učení v systémech zpracování obrazu. Giles Peckham je regionální ředitel marketingu společnosti Xilinx. Obvyklý přístup při navrhování algoritmů pro zpracování obrazu ve vestavných systémech a pro strojové učení využívá modelovací jazyky vyšší úrovně, jako jsou např. OpenVX, OpenCV nebo Caffe. Jakmile je algoritmus vytvořen, přeloží se do jazyka srozumitelného specifikovanému programovatelnému automatu. Tento překlad prodlužuje dobu vývoje, zvyšuje náklady a nese s sebou riziko chyb. Giles Peckham bude popisovat reVISION™, akcelerační stack, který podporuje jak Zynq® UltraScale+™ MPSoC, tak i Zynq®-7000 SoC a odstraňuje popsanou diskontinuitu mezi modelovacími jazyky vyšší úrovně a instrukcemi nižší úrovně. ReVision podporuje OpenVX i OpenCV ve sféře zpracování obrazů i Caffe v oblasti strojového učení. Základem akcelerátoru reVision je kompilátor SDSoC™, který umožňuje vývoj aplikací na systémové úrovni pro Zynq-7000 i Zynq MPSoC při použití jazyků vyšší úrovně, jako jsou C, C++ a OpenCL™. Vývojáři aplikací strojového vidění běžících na vestavných systémech tak mohou využívat výhody zařízení SoC a kanál zpracování obrazu implementovat do programovatelné logiky zařízení. Funkce dostupné v OpenCV umožňují vývoj algoritmů v běžném průmyslovém prostředí. Co se týče rozhodovacích funkcí, reVision poskytuje možnost definovat konvoluční neuronové sítě, které mohou být implementovány v programovatelném automatu. Díky odstranění hranice mezi systémy zpracování obrazu a systémy strojového učení je možné navrhovat systémy, které jsou citlivější a úspornější z hlediska výpočetního výkonu a lépe rekonfigurovatelné než tradiční systémy založené na GPU a CPU.

To je jen malá ukázka z bohatého programu konference. Celý program bude možné najít na www.embedded-vision-emva.org, kde se lze také zaregistrovat. 

(Bk)