Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Z konferencie Technical Computing Bratislava 2010

V stredu s magickým dátumom 20. 10. 2010 sa konal osemnásty ročník medzinárodnej konferencie Technical Computing. Prvýkrát vo svojej histórii sa konferencia konala v Bratislave, v prostredí hotela Sorea. Išlo o tradičné stretnutie používateľov a priaznivcov programového prostredia Matlab, pričom cieľom bolo získať nové informácie a vymeniť si dosiahnuté výsledky. Spolu s tradičnými organizátormi, českou firmou Humusoft s. r. o., konferenciu organizovali aj Systémy priemyselnej informatiky s. r. o. a internetový časopis Posterus. sk. Počnúc týmto ročníkom sa bude miesto konania konferencie striedať medzi Prahou a Bratislavou. Označenie TCB a TCP sa bude teda každý rok meniť podľa miesta konania. V roku 2011 sa organizácia konferencie presunie do Prahy.
 
Konferencia začala registráciou účastníkov od skorých ranných hodín. Medzi účastníkmi konferencie nechýbala akademická obec zo slovenských a českých univerzít a zástupcovia z praxe, ako napr. z firem Honeywell, Continental, B&R automatizácia a mnoha ďalších. Konferecie sa zúčastnilo viac ako 80 záujemcov. V rámci prednáškovej sekcie odznelo 26 prednášok a v posterovej sekcii bolo možné zhliadnuť 46 posterov. Celkovo sa do tvorby všetkých príspevkov zapojilo viac ako 100 autorov. Žiaľ nie všetci mali možnosť priamej účasti, a tak sa ich príspevky nachádzajú iba v zborníku. Kvôli redukcii nákladov a aj z ekologického hľadiska bol vydaný tlačený 112stranový zborník rozšírených abstraktov (ISBN 978-80-970519-0-7). Kompletné články sa dostali na CD, ktoré je súčasťou tlačeného zborníka a zároveň je zborník k dispozícii v elektronickej podobe na www.humusoft.cz/archiv/konference/tcp/.
 
Prednášky začali tradične prezentáciou noviniek v Matlabe a Simulinku. Jan Houška (Humusoft) informoval o pridaní funkcií do hlavného vzhľadu Matlabu, ktorá obsahuje aj náhľad súborov. Pridala sa napr. priama podpora architektúry CUDA podporovaná na kartách značky NVIDIA. Veľkou výhodou Matlabu bude určite podpora dávkového spracovania dát pomocou systémových objektov. Zvýrazňovanie lokálnych premenných a funkcií zase uľahčí prácu s editorom. V Simulinku poteší pole zberníc, ktoré zmenší rozmery rozsiahlych modelov.
 
Ďalšie novinky sa týkali produktu Comsol Multiphysics. Zuzana Záhorová (Humusoft) informovala o zmenách prostredí a sférach jeho využitia. Naznačila všetky oblasti, kde sa dá tento produkt použiť, prezentované na príkladoch.
 
Po úvodných prednáškach o novinkách v Matlabe, Simulinku a Comsole sa začali prednášky jednotlivých účastníkov konferencie. Program konferencie sa skladal zo štyroch častí, v ktorých sa striedali rôzne príspevky z oblasti riadenia, modelovania, matematiky, spracovania obrazu, mechaniky a iných. V rámci prestávok mohli účastníci podebatovať s kolegami o zaujímavých témach, popr. navštíviť posterovú sekciu.
 
Na konferencii boli aj stánky, kde bolo možné získať ďalšie informácie o Comsole a pracovnej stanici Heavy-Horse, určenej pre náročné výpočty. Ďalší stánok viedol Jiří Sehnal (Humusoft). Venoval sa dSpace, čo je nástroj na tzv. rapid prototyping mechatronických sústav. Predvedený bol model auta vizualizovaný v priestorovej (3D) virtuálnej realite. Automobil sa pohyboval po okruhu a boli merané veličiny ako odstredivé a dostredivé zrýchlenie a iné. Systém dSpace sa staral o dynamický model auta, v ktorom boli zahrnuté mechanické časti ako podvozok, motor, ale aj riadiaca jednotka motora alebo stabilizačný systém. Výhodou takéhoto modelu je, že niektorý z modulov modelu sa dá odpojiť a nahradiť reálnym zariadením.
 
Po ukončení prednášok a záverečnom zhodnotení nasledovalo pozvanie od pána Petra Byrona, riaditeľa firmy Humusoft, na ďalší ročník konferencie, tentoraz do Prahy. Hodnotenie a neformálne rozhovory medzi organizátormi a niektorými účastníkmi konferencie ešte pokračovali do neskorých hodín.
 
Michal Blaho, Martin Foltin,
Systémy priemyselnej informatiky s. r. o.,
časopis Posterus.sk
 
Obr. 1. Pohľad do sály pri prezentácii noviniek od firmy Humusoft