Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Z konference TD 2009 – Diagon 2009

Ve Zlíně se letos v květnu uskutečnila 32. konference o technické diagnostice, spolehlivosti a bezpečnosti v průmyslu TD 2009 – Diagon 2009. Pořadateli byli Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Vysoké učení technické v Brně, Český národní komitét IMEKO a Academia Centrum UTB. V komorním prostředí za účasti necelých tří desítek odborníků bylo na konferenci předneseno devět z celkem patnácti příspěvků obsažených v tištěném sborníku z konference (sedm v sekci Diagnostika a osm v sekci Bezpečnost).
 
Z přednesených přednášek zaujaly zejména příspěvky pojednávající o metodické stránce diskutovaného problému, jako např. Vibrodiagnostika a přesnost diagnózy (ve sborníku Vibration Diagnostics and Diagnosis Accuraccy; F. Vdoleček, FSI VUT v Brně), Přehled mechanismů zvýšení spolehlivosti vestavěných systémů (Overview of Mechanisms for Improving Reliability of Embedded Real-Time Systems; J. Strnadel, FIT VUT v Brně), Polymerační stupeň papíru (Degree of polymerization of the paper and mechanical strength of the paper in the oil-immersed power transformer in the course of ageing – results of experiments and new obtained knowledge; J. Nejedlý, EGÚ Brno, a. s.), Bezpečnostní prvky pro tvorbu nezávislých jednotek (A. Lásková, M. Tabas, F. Babinec, FSI VUT v Brně) a Použití metody Human HAZOP při analýze spolehlivosti obsluhy (L. Kotek, F. Babinec, FSI VUT v Brně). Některé z přednášek připravených na konferenci budou postupně zveřejněny v editované podobě jako články v časopise Automa.
 
Zájemci o sborník TD2009 – Diagon 2009 (90 stran formátu A4, ISBN 978-80-7318-840-5) se mohou obrátit na sekretariát konference (e-mail: grulichova@rektorat.utb.cz, tel.: 576 032 062, 606 777 238). Příští, 33. konference TD – Diagon je plánována na tradiční termín okolo poloviny května 2010 (informace na www.diagon.utb.cz).

(sk)