Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Z konference ARaP 2009

Konference Automatizace, regulace a procesy – ARaP 2009 se uskutečnila v konferenčních prostorách jejího pořadatele, Fakulty strojní ČVUT v Praze, ve dnech 3. a 4. listopadu 2009. Šlo již o pátou konferenci v řadě technických, resp. inženýrských konferencí zaměřených na uživatelské aspekty automatizace zejména spojitých technologických procesů. K tradičnímu programu konference, skládajícího se z vyzvaných přednášek, recenzovaných referátů a stručných firemních prezentací, byl letos jako novinka přidán půldenní výukový kurz na téma nástroje pro návrh systémů řízení.
 
Konference ARaP 2009 se zúčastnilo 40 řádných účastníků a předneseno na ní bylo celkem 22 referátů. V úvodních osmi vyzvaných vystoupeních, neobsažených ve sborníku, se přednášející věnovali obecnějším tématům inženýrského vzdělávání, financování výzkumu, spolupráce akademické sféry s průmyslem a vlivu hospodářské recese na chování firem. Následovalo šestnáct vesměs také velmi zajímavých a přínosných odborných referátů, které jsou v plném znění uveřejněny ve sborníku z konference.
 
Nově koncipovaný výukový kurz Demonstrované aktuální nástroje návrhu automatického řízení pro praxi se uskutečnil v laboratoři automatického řízení Fakulty strojní ČVUT druhý den konference dopoledne, souběžně s jejím jednáním. Účastníci se při použití fyzikálních modelů seznámili se standardními i pokročilými metodami seřizování regulátorů a řízení procesů.
 
Partnerskými firmami konference ARaP 2009 byly společnosti I&C Energo, a. s., Siemens, s. r. o., a ZAT a. s., mediálními partnery byly časopisy ATP Journal, Automa, Automatizace, Control Engineering Česko, MM Průmyslové spektrum a Technický týdeník. Časopis Automa připravuje otištění vybraných příspěvků z konference v příštích číslech.
 
Další informace lze nalézt na www.arap.cz, kde jsou dostupné také prezentace většiny vyzvaných přednášek. Zájemci o tištěný sborník mohou kontaktovat odborného garanta konference, prof. Ing. Bohumila Šulce, CSc. (bohumil.sulc@fs.cvut.cz; do rozebrání nákladu).
(sk)