Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Yokogawa: společně inovujeme zítřek

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 se bude v Bad Neuenahru v Německu konat 79. generální zasedání sdružení uživatelů a dodavatelů automatizační techniky pro procesní výrobu NAMUR. Letos se sponzorem stala firma Yokogawa.

 

Příležitosti globalizace

Před nedávnem jsem na konferenci Vize v automatizaci (viz článek na str. 60) v diskusi slyšel povzdech, že český průmysl už z velké části není v českých rukou. Je to pravda, a v oblasti procesní výroby je to dokonce ještě výraznější než ve strojírenství. Je na místě nad tím kroutit hlavou? Sdružení NAMUR to vidí jako jednoznačný trend, který s sebou nese i své příležitosti: „Evropské firmy působící v oblasti procesní výroby musí k tomu, aby dosahovaly zisku, byly schopné technického vývoje a zajistily si trvale udržitelný rozvoj, své podnikání postupně globalizovat.“ České firmy mají v tomto procesu stejné šance jako všechny ostatní, jenže kapitálově silných firem je u nás pomálu. Ovšem to, že s několika výjimkami čeští podnikatelé nejsou majiteli velkých globálně působících koncernů, neznamená, že nemohou hrát svou důležitou úlohu. NAMUR k tomu na adresu převážně německých firem (protože NAMUR bylo původně sdružení německých firem a stále jsou v něm firmy z německy mluvících zemí ve výrazné většině) říká: „Pro posílení své konkurenceschopnosti se podniky musí sdružovat do nových společných projektů a pronikat do nových oblastí výroby.“

 

Masová individualizovaná výroba

V oblasti procesní výroby, ať jde o potravinářství, farmaceutickou výrobu, nebo výrobu chemikálií, se na trhu projevuje jednoznačný trend: posun od velkovýroby chemikálií jako komodit k výrobě vysoce specializovaných a individualizovaných produktů, které je ovšem třeba pro zachování efektivity vyrábět také ve velkých závodech s vysokých stupněm automatizace.

To není žádná překvapivá novinka, tento trend registrují odborníci již nejméně celou dekádu. Jak na to mají firmy reagovat? „Podniky nemají žádnou jinou možnost než optimalizovat své procesy a využít potenciál globalizace, např. tím, že se budou integrovat, společně budou expandovat na rozvíjející se trhy a rozšíří své dodavatelské řetězce přes hranice regionů i průmyslových oborů. K tomu musí zvyšovat efektivitu a flexibilitu svých vlastních výrobních procesů, aby dokázaly reagovat na rostoucí poptávku po specifických produktech.“ Namísto masové výroby tak přichází masová individualizace,

„kastomizace“ – zákazníci očekávají, že obdrží výrobky přesně podle svých specifikací, ale za stejnou cenu a ve stejné dodací lhůtě jako ty masově vyráběné.

 

Nové koncepce se rodí ze spolupráce průmyslu, vládních institucí a akademického výzkumu

K tomu jsou třeba nejen nové „high-tech“ technologie a automatizační technika, ale také nové podnikatelské strategie. Mnohé z nich jsou součástí konceptu Industrie 4.0 – toho původního, německého, ještě „nerozplizlého“ zneužitím v marketingu a politice. NAMUR vidí v moderním složitém a flexibilním podnikatelském prostředí velký význam v projektech, jichž se společně účastní průmyslové podniky, vládní instituce a akademické sféra. K dosažení efektivní a trvale udržitelné výroby tedy musí být připraveny nejen firmy, ale i ostatní typy organizací sdílet své znalosti a zkušenosti a vzájemně spolupracovat.

 

Yokogawa: společně inovujeme zítřek

Yokogawa jako sponzor generálního zasedání NAMUR bude mít možnost prezentovat zde své novinky a úspěšné projekty a hovořit o očekávaných trendech. A to v době, která je nejen pro firmu Yokogawa, ale i pro mnohé jiné firmy z oboru složitá. Nízké ceny ropy a nestabilita ve světě snižují ochotu a schopnost jejích klíčových zákazníků investovat do rozvoje a modernizace výroby. Také to je jeden z důvodů, proč hledat nové příležitosti mimo tradiční obory. Jak na to? Dr. Andreas Helget, výkonný ředitel společnosti Yokogawa Deutschland GmbH, vysvětluje: „Nespoléháme se jednoduše jen na vlastní kreativitu a schopnosti inovací; ve shodě s naším sloganem ‚společně inovujeme zítřek‘ zapojujeme do procesu i své zákazníky, partnery a akademické instituce a snažíme se společně najít ta nejlepší řešení.“ Andreas Helget chce ve své plenární přednášce prezentovat možnosti kooperace a některé výsledky nejnovějšího výzkumu a vývoje ve firmě Yokogawa.

 

Soustředí se na tři hlavní aspekty:

  • automatizační technika zajišťující vysokou bezpečnost a flexibilitu provozu současně s velkou spolehlivostí a dostupností,
  • řešení pro optimalizaci procesů umožňující stabilní a vysoce efektivní výrobu,
  • služby a servis dostupné ze všech regionů.

 

Yokogawa se jako hlavní sponzor bude prezentovat také na doprovodné výstavce a bude jí věnován jeden blok odpoledního semináře.

 

Další očekávaná témata

Ostatní plenární přednášky členů NAMUR ve čtvrtek dopoledne se budou věnovat měření a zajištění efektivity provozů, možnostem správy zařízení a servisu na dálku nebo nové otevřené architektuře NAMUR Open Architecture. Odpolední seminář se koná v paralelních blocích podle jednotlivých pracovních skupin NAMUR. V pátek ráno se budou udělovat

ceny za nejlepší diplomové a doktorské práce v oboru a potom budou pokračovat další plenární přednášky, mj. na téma modularizace, možnosti zvyšování spolehlivosti a dostupnosti zařízení nebo dolování z provozních dat. Všechna témata budou prezentována především z pohledu uživatelů z praxe.

 

Valné shromáždění NAMUR je určeno pouze pro zástupce členských firem, pozvané hosty a vybrané odborné novináře. Mnohé sdělované informace ani nejsou určené pro širokou veřejnost; přesto se pokusím alespoň základní body a určující trendy po jednání konference shrnout v krátkém referátu a seznámit s nimi čtenáře.

Petr Bartošík