Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Yokogawa ProSafe-RS Safety System certifikován pro SIL 3

číslo 7/2005

Yokogawa ProSafe-RS Safety System certifikován pro SIL 3

Společnost Yokogawa Electric Corporation oznámila, že její ProSafe-RS Safety System získal od německého certifikačního orgánu TÜV certifikát shody opravňující použití tohoto bezpečnostního systému v úlohách vyžadujících podle norem IEC 61508 a IEC 61511 úroveň funkční bezpečnosti SIL 3. ProSafe-RS je první bezpečnostní systém na světě certifikovaný pro SIL 3 nejen podle normy IEC 61508, pokrývající všeobecné požadavky na funkční bezpečnost elektrických a elektronických řídicích systémů, ale i podle normy IEC 61511, stanovující zvláštní požadavky na funkční bezpečnost systémů pro řízení spojitých technologických procesů.
[ARC News, 25. března 2005.]

(sm)