Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Workshop IMEKO TC10 o perspektivách technické diagnostiky zve autory

Technický komitét TC10 – Technical Diagnostics mezinárodní organizace International Measurement Confederation (IMEKO) zve k účasti na čtrnáctém workshopu IMEKO TC10 na téma technické diagnostiky s názvem New Perspectives in Measurements, Tools and Techniques for system’s reliability, maintainability and safety, který se uskuteční v Miláně v Itálii ve dnech 27. až 28. června 2016. Workshopy IMEKO TC10 tradičně nabízejí příležitost k doplnění znalostí a výměně názorů, pokud jde o metody, principy, názory, přístroje, nástroje a průmyslové využití technické diagnostiky i jejich šíření ve vědeckovýzkumné komunitě, vše v mezinárodním měřítku.

 
Pro letošní workshop jsou jako nosná zvolena tato témata:
 • základní principy a trendy vývoje oboru technická diagnostika,
 • sledování stavu a údržba průmyslových zařízením, závodů a složitých systémů,
 • pokročilé snímače, systémy pro sběr údajů a metody zpracování signálů,
 • technická diagnostika a prognostika,
 • funkční bezpečnost kritických systémů,
 • diagnostika pro účely údržby, bezpečnosti a oceňování a řízení rizika,
 • nedestruktivní zkoušení,
 • využití metod umělé inteligence a strojového učení v diagnostice,
 • využití diagnostiky v dopravě, mechatronice, avionice, automobilní technice, biomedicíně a IT,
 • podpora rozhodování a nástroje IT při určováni diagnózy,
 • diagnostika pro zlepšování kvality života a životního prostředí,
 • průmyslové standardy,
 • využití monitorovacích a dispečerských systémů v průmyslu.
 
Organizátoři workshopu uvítají původní příspěvky na uvedená témata jak teoretické, tak i aplikační povahy. Doručené rozšířené anotace příspěvků budou posouzeny mezinárodním programovým výborem workshopu. Důležitými termíny jsou 26. únor (uzávěrka příjmu rozšířených anotací), 28. březen (sdělení o přijetí příspěvku) a 2. květen 2016 (doručení úplného znění příspěvku). Podrobné informace o workshopu lze nalézt na adrese www.imekotc10-2016.deib.polimi.it.
(sk)