Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Workshop IFAC PDES 2009

Ve dnech 10. až 12. února 2009 se bude v Rožnově pod Radhoštěm konat workshop věnovaný programovatelným zařízením a vestavným systémům. Workshop s názvem IFAC PDES 2009 (Programmable Devices and Embedded Systems) organizuje katedra měřicí a řídicí techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské − Technické univerzity v Ostravě. Je zařazen do programu workshopů IFAC a tematicky navazuje na předchozí konference PDES. Cílem je vytvořit fórum pro prezentaci nejnovějších výsledků výzkumu a zkušeností v oblasti konstrukce a použití programovatelných zařízení a vestavných systémů v praxi a pro diskuse o současném stavu a trendech vývoje v této oblasti elektroniky použité v řídicí a informační technice.
 
Seminář má osm základních tematických okruhů:
  • programovatelné automaty a průmyslové počítače,
  • FPGA a prostředky pro návrh zařízení high-end,
  • vestavné systémy, mikroprocesory a mikropočítače,
  • zpracování signálů,
  • spolehlivost a bezpečnost prvků, obvodů a systémů,
  • bezdrátová komunikace v průmyslu,
  • použití programovatelných zařízení a průmyslových počítačů v průmyslu,
  • biomedicínská technika.
 
Jednací řečí je angličtina. Bližší informace najdou zájemci na http://pdes2009.vsb.cz
(ed)