Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Workshop Control of Transmission and Distribution Smart Grids – CTDSG’16: výzva autorům

Organizace IFAC, CIGRE a CIRED v Praze ve dnech 11. až 13. října 2016 společně uspořádají mezinárodní workshop Control of Transmission and Distribution Smart Grids – CTDSG’16, zaměřený na aktuální téma dosud neprozkoumaných oblastí v oboru řízení a regulace elektrických přenosových a distribučních chytrých soustav. Problematikou provozu a řízení elektrorozvodných soustav se v rámci mezinárodní federace pro automatické řízení IFAC (International Federation of Automatic Control) zabývá její orgán TC 6.3 (Technical Committee on Power and Energy Systems). Téže problematice se intenzivně věnují také specificky zaměřené mezinárodní asociace CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques), CIRED (Congrès International des Réseaux Électriques de Distribution), ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) a EDSO (European Distribution System Operators). Účelem workshopu CTDSG’ 16 je mj. navázat spolupráci mezi organizací IFAC a uvedenými specializovanými mezinárodními asociacemi a jejich národními komitéty, popř. protějšky (v České republice Česká technologická platforma Smart Grid – CTPSG; www.smartgridcz.eu).

 
Předpokládá se, že workshopu CTDSG’16 se zúčastní vědci i technici zabývající se rozmanitými aspekty problematiky smart grids z akademické sféry i z průmyslu z celého světa. Důležité termíny jsou 15. únor 2016 (dodání anotací příspěvků), 15. květen 2016 (potvrzení o přijetí příspěvku) a 15. červenec 2016 (přihláška k účasti, dodání úplných znění příspěvků). Součástí workshopu bude také doprovodný technický a společenský program. Bližší informace lze nalézt na www.ifac.ctdsg2016.cz.

(sk)