Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Workmonitor: sledování efektivity výroby

Systém Workmonitor je určen k okamžitému a přehlednému zobrazení stavu výrobních strojů, ke sledování jejich běhu a k počítání jejich pracovních cyklů. Je tedy nástrojem určeným ke zvýšení efektivity výroby a k minimalizaci prostojů.

Jak to funguje

U každého stroje je umístěn malý monitorovací modul Workmonitor (obr. 1). Má tři vstupy a podle typu stroje snímá monitorované veličiny. Obvykle jsou monitorovány:

–   pracovní cykly,

–   běh stroje,

–   poruchy (nebo jiné důležité veličiny).

Tyto veličiny posílá modul Workmonitor prostřednictvím ethernetové sítě do firemního serveru. Zde jsou data archivována a distribuována ke klientům, tedy vedoucím pracovníkům výroby a manažerům. Data jsou aktualizována každou minutu.

Přehledné zobrazení

Každý pracovník, pro kterého jsou data z výroby zajímavá, má na svém počítači program Workmonitor. Může jej mít individuálně nastaven, aby se mu zobrazovaly jen stroje, veličiny a statistiky, které ho zajímají. Nastavení není složité, uživatel si ze seznamu jednoduše vybere stroje či jejich skupiny, směny nebo časová období.

Základní okno programu (obr. 2) přehledně ukazuje aktuální stav vybraných strojů. V okně je graficky znázorněn průběh pracovního procesu po hodinách a začátky směn. Ve sloupečku Celkem je souhrnné zobrazení a vyhodnocení za vybraný časový úsek. Kliknutím na buňku v tabulce lze přejít na detailní zobrazení. Po stisknutí tlačítek hod a den lze prohlížet data po hodinách, dnech nebo směnách. Detailní obrazovka na obr. 3 udává informace o jedné hodině práce na jednom stroji.

Analýza a export dat

Složitější analýzy dat nebo např. pravidelný export vybraných dat a jejich zasílání vedoucím pracovníkům je možné zadat v části Filtr. Oblíbenou funkcí této části je export do excelu. Nastavené filtry lze uložit a vytvářet pak požadované sestavy jedním stiskem tlačítka.

Zapojení a instalace

Modul Work­mo­nitor je vhodné umístit do rozváděče monitorovaného stroje, např. na lištu DIN. Vstupy Workmonitoru se propojí s výstupy řídicího systému nebo s relé, která stroj ovládají. Konkrétní zapojení záleží na typu stroje, není ale složité a obvykle je snadno zvládne každý zkušenější pracovník údržby. Z druhé strany se modul Workmonitor zapojí do počítačové sítě (Ethernet). Ani to není nijak složité – podobné jako připojit počítač do sítě.

Systém je levný a vyzkoušení zdarma

Komu se popsaný systém zdá být užitečný, může si modul Workmonitor zdarma zapůjčit a vyzkoušet si jeho funkce. Pro zkoušení lze systém jednoduše nainstalovat na jakýkoliv počítač. Celý systém je velmi levný – základní program je zdarma, platí se pouze jednotky Workmonitor. Sledování výroby lze tedy pořídit v ceně 3 490 korun za každý monitorovaný stroj. Na základě individuální nabídky je možné do programu doplnit specifické funkce (přehledy, propojení s podnikovým systémem ERP, sledování neobvyklých strojů). Systém Workmonitor dodává Papouch, s. r. o., a pracovníci této firmy zároveň poradí s jeho instalací.

Pavel Poucha, Papouch, s. r. o.

Obr. 1. Snímací modul Workmonitor

Obr. 2. Základní okno programu přehledně ukazuje aktuální stav

Obr. 3. Hodinový detail práce stroje