Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Wonderware SuiteVoyager: přístup k výrobním datům z prostředí internet/intranet

číslo 5/2002

Wonderware SuiteVoyager: přístup k výrobním datům z prostředí internet/intranet

V březnu 2001 byl v [1] představen nový produkt společnosti Wonderware Corporation – internetový portál pro průmyslová data Wonderware SuiteVoyager. Jde o speciální internetový/intranetový server, který získává výrobní data z technologických provozů a zpřístupňuje je tzv. softwarově tenkým klientům.

Komu je SuiteVoyager určen?
Portál SuiteVoyager zpřístupňuje výrobní data především příležitostným a „mobilním“ uživatelům.

Příležitostnými uživateli dat jsou ti pracovníci podniku, kteří nevyžadují nepřetržitý přístup k výrobním datům ani možnost okamžitých zásahů do výroby a jejichž požadavky na rychlost a spolehlivost přístupu k datům nejsou kritické. Mají zájem spíše o historická data o průběhu výroby, souhrnné a statistické údaje apod. (technologové, analytici, kontroloři kvality, obsluha skladového hospodářství, vedoucí údržby atd.).

Mobilní uživatelé dat jsou ti příležitostní uživatelé, kteří navíc vyžadují přístup k datům odkudkoliv prostřednictvím internetu, popř. sítě GSM (typicky manažeři nebo obchodní cestující s častými požadavky např. na zadání nebo odvolání zakázky, zjištění stavu zásob apod.).

Uživatelé obou kategorií si přejí přistupovat k datům prostřednictvím kancelářských aplikací běžně nainstalovaných na jejich počítačích. Přístup s využitím speciálních klientských aplikací (InTouch, InTouch FactoryFocus, Active Factory) pro ně představuje zbytečný komfort a náklady. Důležitý je také požadavek na centralizovanou správu aplikací při zachování základních funkcí požadovaných v systémech SCADA/HMI.

Uvedené požadavky splní klientům rozhraní pro přístup k výrobním datům běžně dostupné na různých hardwarových i softwarových platformách a komunikující protokoly používanými v síti Internet. K přístupu k portálu SuiteVoyager byla za klientskou zvolena aplikace Microsoft Internet Explorer od verze 5.01, součást operačního systému Microsoft Windows.

Obr. 1.

Protože přistupující klienti nemusí být kromě operačního systému a prohlížeče webových stránek vybaveni žádnými speciálními programy, označují se jako softwarově tencí klienti (krátce tencí klienti).

Co SuiteVoyager poskytuje?
Portál SuiteVoyager získává „živá“ i historická data a údaje o výstražných hlášeních (alarmech) od jiných aplikací z rodiny FactorySuite, tato data zpracovává a zasílá internetovým/intranetovým klientům, kteří o ně žádají, v podobě webových stránek. Celé viditelné rozhraní portálu je kompletně lokalizováno do českého jazyka. Internetoví klienti pak hledají informace, které je zajímají, stejným způsobem jako v jiných známých internetových portálech (Yahoo, Altavista, Centrum aj.).

Portál SuiteVoyager je konstruován až pro 300 současně přistupujících klientů a má tyto hlavní vlastnosti:

  • grafická vizualizace živých výrobních dat se uskutečňuje na aktivní ploše aplikace Microsoft Internet Explorer v dynamických zobrazeních výrobních technologií obvyklých v aplikacích InTouch nebo InTouch FactoryFocus (převedených do „internetových“ formátů XML a VML volně šiřitelným nástrojem Wonderware Win-XML Exporter); jde o zcela obecný způsob vytváření grafických zobrazení s mnoha podporovanými vlastnostmi a funkcemi (obr. 1), ve světě zatím jedinečný; přistupující klient může, je-li oprávněn, i ovládat výrobní technologie, tj. zapisovat do proměnných poskytovatelů dat;

  • výstražná hlášení, aktuální i historická, která SuiteVoyager získává z relační databáze MS SQL Server, se na klientském počítači zobrazují v tabulkové podobě;

  • historická data poskytuje databáze Wonderware IndustrialSQL Server [3]: klienti mohou interaktivně vytvářet dotazy v jazyce SQL a vydávat výrobní hlášení v tabulkové i grafické podobě (obr. 2);

  • kompletní aplikace InTouch Runtime, InTouch FactoryFocus a ActiveFactory běžící na klientských počítačích mohou přes portál SuiteVoyager prostřednictvím internetu/intranetu přistupovat k datům zdrojových aplikací (pak se však nejedná o tenké klienty, neboť na těchto klientských počítačích musí být nainstalovány příslušné licence uvedených produktů Wonderware – tzv. tlustý klient);

  • vyhledávání proměnných lze provádět z prohlížeče přímým zadáním jména nebo výběrem z automaticky vytvořeného seznamu;

  • úpravy portálu lze vykonávat s použitím integrovaného intuitivního nástroje bez předchozích znalostí či zkušeností s tvorbou internetových stránek, psaním skriptů ASP apod.;

  • správa licencí je typu per-server, tj. se současným přístupem maximálně takového počtu klientů, pro který je licence zakoupena.

Zabezpečení
Prostřednictvím portálu SuiteVoyager si oprávnění uživatelé mohou prohlížet citlivá data a popř. mohou i zasahovat do chodu vzdálených výrobních zařízení. Je tedy velmi důležité zabránit jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou, a to odpovědným nakonfigurováním programu MS Internet Information Server i portálu SuiteVoyager.

Obr. 2.

SuiteVoyager podporuje všechna zabezpečení implementovaná v produktu MS Internet Information Server. Je-li na internetovém serveru zakázán anonymní přístup, musí se přistupující klient přihlásit jménem, heslem a popř. názvem své domény. Dále je možné zakázat (povolit) přístup k serveru všem uživatelům z určité domény nebo skupině IP adres, popř. použít bezpečný kódovaný přenos dat po síti prostřednictvím SSL (Secure Sockets Layer). Protože tato zabezpečení určují vztah klienta k souborům poskytovaným serverem, ale nevymezují jeho práva k ovládání výrobních zařízení, jsou dále doplněna dalšími bezpečnostními mechanismy začleněnými v serveru SuiteVoyager.

Správa portálu SuiteVoyager a zápis do proměnných poskytovatelů dat jsou implicitně zakázány, je-li v konfiguraci programu MS Internet Information Server povolen anonymní přístup. Správce portálu může anonymní přístup zakázat a založit pro jednotlivé uživatele nebo kategorie uživatelů tak zvané role vymezující jim podmínky přístupu k portálu SuiteVoyager. Není-li zápis do technologie vůbec žádoucí, je možné jej v konfiguraci portálu globálně zcela zakázat všem klientům.

Závěr
Architektura s portálem SuiteVoyager a tenkými klienty představuje zcela nový způsob, jak umožnit přístup k datům velkému množství příležitostných a mobilních uživatelů prostřednictvím prohlížeče webových stránek. Portálový systém je spravován centrálně, a má tudíž minimální nároky na údržbu. Změny vizualizační aplikace se automaticky projeví na všech klientských pracovištích. Rovněž náklady na pořízení klientského pracoviště jsou podstatně menší v porovnání s použitím speciální klientské aplikace.

Portálovou architekturou prostupuje vyspělý bezpečnostní systém, který jednoznačně vymezuje práva přistupujících uživatelů vzhledem k připojeným výrobním zařízením.

Začleněním portálu SuiteVoyager do podnikové informační architektury získávají uživatelé levný a přitom komfortní a bezpečný přístup k datům, jejichž analýza jim umožňuje lépe řídit výrobní procesy a optimalizovat chod podniku.

Literatura:

[1] PRŮŠA, P.: Wonderware SuiteVoyager: internetový portál a tencí klienti. Automa, 7, 2001, č. 3, s. 58-60.

[2] ČERVENKA, Z.: Současné trendy v průmyslovém automatizačním softwaru pro průmyslovou automatizaci. Automa, 6, 2000, č. 3, s. 46-51.

[3] PRŮŠA, P.: Publikace dat z Wonderware FactorySuite do prostředí internet/intranet. Automa, 6, 2000, č. 8, s. 25-28.

[4] NIKL, J.: Wonderware IndustrialSQL Server 7.1 a příklady aplikací v ČR. Automa, 6, 2000, č. 6, s. 2-7.

[5] PRŮŠA, P.: Jazyk XML a průmyslová data. Automa, 6, 2000, č. 8, s. 16-18.

Internetové odkazy:
Internet: http://www.pantek.cz
Internet: http://www.wonderware.com
Internet: http://www.w3c.org
Internet: http://msdn.microsoft.com/standards/vml/
Internet: http://www.ntsecurity.net

Pantek (CS) s. r. o.
Škroupova 957
Hradec Králové 2
tel.: 049/563 50 72-3, 5611 405
fax: 049/561 55 74
http://www.pantek.cz

Inzerce zpět