Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Wonderware Enterprise Integrator 3.5

Společnost Invensys Operations Management oznámila uvolnění verze 3.5 softwaru Wonderware® Enterprise Integrator, který umožňuje bezpečnou a spolehlivou komunikaci mezi softwarovými aplikacemi kategorie MES (Manufacturing Execution Software) od firmy Wonderware (www.wonderware.com), jež je součástí společnosti Invensys, a softwarovými systémy kategorií ERP (Enterprise Resource Planning), PLM (Product Lifecycle Management), SCM (Supply Chain Management) a LIMS (Laboratory Information Management System) atd. od jiných dodavatelů.
 
Wonderware Enterprise Integrator 3.5 podporuje průmyslové standardy jako S95 a B2MML a architekturu SOA (Service-Oriented Architecture). Také díky tomu jsou konfigurace komunikačních rozhraní mezi systémy MES a dalšími podnikovými systémy a jejich správa a údržba velmi snadné. Celý integrovaný systém je potom ve srovnání se systémy navrhovanými na zakázku a bez využití příslušných standardů výrazně jednodušší, spolehlivější a flexibilnější.

(Bk)