Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Wonderware bude dodávat i PC hardware

číslo 4/2004

Wonderware bude dodávat i PC hardware

Firma Wonderware, dobře známý dodavatel softwaru pro průmyslovou automatizaci, koncem roku 2003 oznámila, že začne v nejbližší době dodávat také počítače standardu PC. Jistá ironie spočívá ve skutečnosti, že jde o firmu, která se před více než deseti lety prosadila s tehdy revoluční koncepcí, podle které mohli výrobci ke sledování a řízení technologických procesů použít počítač typu PC v kombinaci s levným softwarem Wonderware na bázi operačního systému Windows společnosti Microsoft. Firma Wonderware uspěla, neboť PC se stala spolehlivou a zcela běžnou technikou, a tudíž i levnou alternativou tehdejších řešení pro automatizaci založených na vzájemně provázaném proprietárním hardwaru a softwaru. Postupem doby se firma Wonderware stala, s dalšími dodavateli automatizačních prostředků, součástí skupiny Invensys a rozšířila svou řadu aplikačních programů i do vyšších pater řidicí hierarchie průmyslového podniku.

Jak nyní uvádějí vedoucí představitelé společnosti Invesys, situace se změnila a je třeba, aby firma Wonderware byla do budoucna schopna zákazníkům, kteří o to budou mít zájem, dodat úplné řešení včetně hardwaru. Jsou pro to, podle nich, dva hlavní důvody. Jednak zákazníci, zejména velcí, nyní pojímají podnikovou informatiku celistvě a hledají způsoby, jak standardizovat řešení použitá v jednotlivých svých závodech. Součástí tohoto pohledu je snaha standardizovat vedle softwaru i hardware, který ho podporuje. Druhým důvodem je vývoj v oblasti PC, zejména vznik odolných přenosných počítačů typu Tablet PC s operačním systémem Microsoft Windows XP Tablet PC Edition a dotykových panelů s Windows XP Embedded. K vlastní kombinaci průmyslových přenosných počítačů a dotykových panelů s řídicím softwarem Wonderware InTouch přidá Invensys také podporu softwaru po dobu jednoho roku. Společnost Invensys uvedený program důsledně realizuje a spolu se svými partnery v oblasti PC hardwaru nabídne provázané dodávky softwaru a hardwaru již během roku 2004.
[MSI Mid-Day Report, 26. ledna 2004.]

(kp)

Inzerce zpět