Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Wonderware – 6. vývojářská konference ČR/SR

Automa 7/2000

[tisková informace PANTEK (CS) s. r. o.]

Wonderware – 6. vývojářská konference ČR/SR

Ve dnech 28. až 29. června 2000 uspořádala firma Pantek (CS) s. r. o., distributor firmy Wonderware pro ČR a SR, již 6. výroční setkání českých a slovenských uživatelů softwarových produktů pro průmyslovou automatizaci od firmy Wonderware Corporation. V Konferenčním centru ALDIS v Hradci Králové se na této tradiční akci sešlo 106 účastníků z řad koncových uživatelů a systémových integrátorů, ale i zástupců školských institucí a odborného tisku.

Účastníci byli seznámeni s klíčovými aktivitami společnosti Wonderware Corporation s důrazem na její výhledové strategie pro nejbližší i vzdálenější období.

Hlavní produktovou řadou nadále zůstává integrovaná softwarová rodina Wonderware FactorySuite 2000, do které budou v srpnu 2000 začleněny dva zcela nové produkty InTouch Terminal Services (TS) a Wonderware SuiteVoyager. InTouch TS využívá vlastností terminálových služeb operačního systému Microsoft Windows 2000, které umožňují mnohonásobné spuštění různých vizualizačních aplikací InTouch na jednom výkonném počítači (Terminal Server) a jejich ovládání z hardwarově i softwarově jednoduchých klientských stanic. Výhodou je snížení nákladů na klientský hardware a centralizovaná administrace a upgrade na jednom místě, což při mnoha provozovaných aplikací znatelně snižuje celkové náklady na vlastnictví.

SuiteVoyager je výrobní internetový informační portál, který integruje výrobní data z různých zdrojů a umožňuje k nim snadný přístup všem oprávněným zájemcům z prostředí jejich běžného internetového prohlížeče bez nutnosti instalovat na těchto klientských počítačích jakýkoliv další software (tzv. tenký klient). Velmi důležité je několikastupňové zabezpečení přístupu k publikovaným datům, které je v otevřeném internetovém prostředí nezbytností. Klienti nejsou odkázáni pouze na sledování předem připravených sestav (reportů) nebo obrazovek, ale mohou si je interaktivně sami vytvářet i v rámci svých oprávnění zasahovat do chodu vzdáleně provozovaných technologií. Uživatelé opět ocení vysokou uživatelskou přátelskost, která je tradičním poznávacím znamením firmy Wonderware od samého počátku její činnosti.

Účastníci konference byli dále seznámeni s koncepcí nové softwarové rodiny Wonderware MaintenanceSuite, která je určena pro komplexní správu podnikových hmotných prostředků (stroje, výrobní linky, dopravní prostředky a zařízení aj.) s hlavním důrazem na preventivní údržbu těchto prostředků.

Aktivními účastníky konference byli opět zástupci systémových integrátorů.

Firma ELMEP na konferenci představila aplikaci systémů Wonderware InBatch v podniku Kaučuk a. s. a Wonderware InTrack ve firmě Unilever ČR s. r. o. Firma ProjectSoft HK a. s. seznámila s aplikací „tovární“ databáze Wonderware IndustrialSQL Server v závodě Saint-Gobain ORSIL s. r. o. Značný zájem vzbudilo vystoupení firmy I&C Energo s. r. o., popisující velmi propracovanou aplikaci IndustrialSQL Serveru v Jaderné elektrárně Temelín.

Tradičním společenským zakončením prvního dne byl přátelský večírek v hotelu Amber Černigov, kde v příjemné jazzové atmosféře účastníci konference navazovali spontánní rozhovory a vyměňovali si zkušenosti.

Druhý den byl rozčleněn do technických sekcí s podrobnějšími technickými informacemi k vybraným produktům nejnovější verze FactorySuite 2000 (7.1), včetně příkladů architektur a ukázek jeho použití v praxi.

Hlavní důraz byl věnován zejména široké škále funkcí v prostředí internetu u produktů InTouch, FactorySuite WebServer a serverů FactorySuite (IndustrialSQL Server, InTrack Server a InBatch Server).