Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Wolfgang Wahlster obdržel čestný doktorát ČVUT

Dne 21. ledna 2020 se v Betlémské kapli v Praze konal slavnostní ceremoniál, na kterém udělilo ČVUT v Praze profesoru Wolfgangu Wahlsterovi čestný titul doctor honoris causa. Profesor Wahlster je jednou z nejvýznačnějších osobností oboru umělé inteligence (AI) v Německu. Je považován za jednoho z duchovních otců myšlenky průmyslu 4.0, kterou napomohl prosadit v Česku.

Prof. Wolfgang Wahlster českou vědu podporoval již od 90. let minulého století. Rozvinul spolupráci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) s jednou z nejprestižnějších institucí v oboru umělé inteligence – německým ústavem DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH), kterou založil a donedávna vedl. Dnes zde působí jako hlavní výkonný poradce. DFKI je neziskové centrum sdružující německé velké i malé firmy a univerzity, v němž pracuje více než 1 000 výzkumníků ve dvaceti výzkumných odděleních, osmi střediscích kompetentnosti a osmi testovacích laboratořích. DFKI se zabývá vývojem nových funkcí, prototypů a patentovatelných řešení v oblasti informační a komunikační techniky, které využívají umělou inteligenci.

Prof. Wahlster je průkopníkem zcela nových oborů, které se nacházejí na rozhraní počítačových věd, průmyslového inženýrství a internetu věcí. Zabývá se pamětí sémantických objektů – digitálním dvojčetem, kyberneticko-fyzickou architekturou výrobních systémů a hybridními týmy robotů a dělníků pro průmysl budoucnosti. Svoji revoluční vizi nazval průmysl 4.0. Výzkumné výsledky profesora Wahlstera v oboru průmyslu 4.0 představují skutečný průlom v konceptu průmyslu budoucnosti. Zcela nové pojetí výroby založené na umělé inteligenci položilo základy k synergické spolupráci lidí a robotů v chytrých továrnách budoucnosti. Tyto vize mění způsob uvažování nejen v průmyslu, ale i v dopravě, chytrých městech, distribučních sítích atd. a mohou být považovány za zásadní krok ke změně myšlení, která je zcela nezbytná pro společnost budoucnosti (společnost 4.0). Působil jako expert pro inovace ve vládě kancléře Schrödera a kancléřky Merkelové. Definoval a formoval mnoho dlouhodobých národních výzkumných programů propojujících akademickou sféru a průmysl. V roce 2006 získal záslužný kříž 1. třídy a v roce 2019 velký záslužný kříž Záslužného řádu Spolkové republiky Německo za vynikající přínos v oblasti výzkumu interakce člověk–technika. Německá národní společnost pro informatiku ho zařadila mezi deset nejvlivnějších osobností v oboru umělé inteligence.

Prof. Wolfgang Wahlster vždy podporoval spolupráci s ČVUT – a zejména s ústavem CIIRC, a to již od jeho založení. Rozvinul spolupráci CIIRC ČVUT s ústavem DFKI. Česko-německá spolupráce má evropský rozměr a v současné době je charakterizována např. projektem RICAIP, který je součástí evropského programu TEAMING, v hodnotě více než jedné miliardy korun.

[Tisková zpráva CIIRC ČVUT v Praze]

(Foto: Jim Rakette)

(šm)

Obr. 1. Profesoru Wolfgangu Wahlsterovi byl udělen čestný doktorát ČVUT v Praze