Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Westinghouse demontuje chladicí systém reaktoru v elektrárně Bohunice V1

Dne 27. září 2017 informovala společnost Westinghouse Electric Company o podpisu smlouvy s Jadernou a vyřazovací společností (JAVYS) na demontáž chladicího systému reaktoru sestávajícího ze dvou jednotek VVER-440, který se nachází v jaderné elektrárně Bohunice V1 na Slovensku. Projekt bude financován Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a je další etapou vyřazování zastaralých bloků jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích z provozu, které bylo zahájeno v roce 2011.

„Pro firmu Westinghouse, jako celosvětového lídra v činnostech souvisejících s vyřazováním z provozu, představuje tato smlouva významnou příležitost navázat spolupráci s lokálními partnery na projektu demontáže chladicího systému reaktoru v Bohunicích,“ míní Luc Van Hulle, prezident divize Westinghouse pro Evropu, Blízký východ a Afriku (EMEA). Než bude chladicí systém demontován, bude v rámci tohoto projektu dekontaminován. Rovněž proběhne fragmentace tlakových nádob reaktoru, demontáž vnitřních komponent reaktoru a dalších komponent v elektrárně Bohunice V1. Projekt řeší také zpracování materiálu a odpadové hospodářství v souladu se slovenskými předpisy a nařízeními Evropské unie.

První z reaktorů typu VVER-440 v Jaslovských Bohunicích byl připojen na rozvodnou síť v roce 1978, druhý o dva roky později. Poslední rozsáhlá modernizace bloků Bohunice V1 proběhla v letech 2005 a 2008. Cílem bylo zvýšit seismickou odolnost, modernizovat chladicí systém, přístrojové vybavení a řídicí systém. Byl také zvýšen výkon obou jednotek na 505 MWe.     

(JH)