Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

WBF 2006 European Conference o moderním řízení výroby

číslo 10/2006

WBF 2006 European Conference o moderním řízení výroby

Letošní celoevropská konference organizace World Batch Forum (WBF), neziskové profesní organizace založené v roce 1994 s cílem podporovat výměnu informací v oblasti managementu, provozování a automatizace vsádkových výrobních procesů, se uskuteční v Menchenu v Belgii ve dnech 13. až 15. listopadu 2006. Organizace WBF sdružuje na nekomerčním základně koncové uživatele, dodavatele, konzultanty a pracovníky z akademické sféry. Konferenci s výstavkou produktů sponzorují organizace ISA a MESA.

Ústředním tématem bude na konferenci systém výroby jako celek zahrnující vsádkové, kontinuální, diskrétní a hybridní výrobní procesy. Účastníkům budou nabídnuty důležité informace o všech aspektech problému od plánování výroby až po automatizaci výrobních zařízení. Náplní prvního dne konference jsou krátké kursy (tutoriály) o normách ISA S88 Batch Control a S95 Enterprise-Control System Integration. Druhý den konference je věnován především problematice řízení vsádkových výrob (jedenáct přednášek) a třetí integraci podnikových informačních systémů a systémů pro řízení technologických procesů (dvanáct přednášek). Podrobné informace lze nalézt na http://www.wbf.org

(sm)