Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

WAGO udává nový trend v automatizaci budov

Nový produkt WAGO flexROOM® má dva hlavní úkoly: provozovateli budovy musí poskytnout plný komfort při úpravách dispozice kanceláří, rozmístění pracovních míst a při dalších prostorových změnách a zároveň musí umožnit dodržování těch nejpřísnějších kritérií souvisejících s energetickou efektivitou budovy.

Projektování systému řízení technických zařízení budov, jeho uvádění do provozu a následný provoz budovy s využitím tohoto systému musí investora přesvědčit maximální hospodárností a vysokou přizpůsobivostí. Právě zajištění co nejvyšší efektivity provozu budovy se věnovali vývojáři v sídle německé společnosti WAGO. Výsledkem je novinka ze skupiny produktů určených pro automatizaci budov, která právě přichází i na český trh – systémové boxy WAGO flexROOM®.

Časté změny dispozice se stávají hrou

Změny dispozic vnitřních prostor v budově, která byla postavena se stávajícím přístupem k řízení jejích technických zařízení, jsou poměrně komplikovanou a nákladnou záležitostí. Provozovatel budovy musí vyřešit nejen stavební část úprav, ale také část funkční, tedy vše týkající se elektrických vodičů vedených v příčkách a správného nastavení regulace tepelného komfortu, osvětlení a zastínění. Systém Wago flexroom tyto nestavební náklady snižuje na nezbytné minimum. Pro investora je tedy dobrá zpráva, že využitím tohoto systému pro automatizaci kancelářských prostor svou nemovitost do budoucna významně zhodnocuje.

Tvrzení, že společnost Wago tímto produktem udává nový směr v automatizaci budov, je v tomto případě zcela na místě. Systém Wago flexroom spolupracuje s bezdrátovými a bezbateriovými ovládacími prvky EnOcean, v důsledku čehož není vůbec zapotřebí jakékoliv kabelové propojení s řídicím systémem. „Bezdrátovost“ při úpravách dispozice místností eliminuje náklady spojené se změnami rozvodů elektroinstalace ve zdech. „Bezbateriovost“ snižuje k nule náklady spojené s údržbou ovladačů. Ovládací prvky lze v místnosti umístit v podstatě kamkoliv, včetně nábytku nebo skleněných příček.

Práce provozovatele budovy spojená se změnami systému řízení TZB se v tomto případě zužuje na nové rozmístění ovladačů a několik jednoduchých úprav v integrovaném webovém serveru. Systém totiž pracuje na základě tzv. os místností, kde každá osa obsahuje ovládání a řízení zastínění, osvětlení i tepelného komfortu v daném prostoru (obr. 1).

Parametrizace

Pro každou místnost je tedy možné individuálně nastavovat parametry osvětlení (např. intenzitu osvětlení, dobu od opuštění místnosti, po které svítidla zhasnou), zastínění (např. čas pohybu žaluzií nahoru a dolů, příslušnost k fasádám) a vytápění a chlazení (např. žádané hodnoty teploty, regulační konstanty). Parametry se ukládají přímo do řídicí jednotky systému a následně je možné je zálohovat na jakýkoliv FTP server pro další použití (obnovení či duplikace na stejné prostory v budově). Přístup k parametrům systému flexroom může nadřazený řídicí systém získávat pomocí otevřeného protokolu Modbus TCP/IP. Díky tomu je možné všechny parametry měnit buď na místě, nebo prostřednictvím nadřazeného systému. Protokol Modbus TCP/IP umožňuje rovněž realizovat propojení se systémy BACnet nebo KNX IP.

Konfigurování místo programování

Každá řídicí jednotka Wago flexroom má integrovanou webovou aplikaci a webové rozhraní. To technikovi, který systém uvádí do provozu, i uživateli umožňuje řídicí systémy pro každou místnost parametrizovat pomocí webového prohlížeče bez ohledu na konkrétní místo či rozváděč. V parametrizačním rozhraní je možné libovolně vytvářet či rušit celé stěny a měnit přiřazení místností i nastavení skupin osvětlení či stínicích zařízení. V počítači přitom kromě webového prohlížeče není zapotřebí žádný další software. Funkce webové aplikace řídicí jednotky shrnuje tab. 1.

Úspory energií

Zajištění energetické efektivity provozovaného objektu je již dlouholetou doménou řídicích systémů Wago. A ani u systému flexroom tomu není jinak. Zabezpečením ideální vzájemné spolupráce všech ovládaných zařízení dosahuje tento systém podstatného snížení provozních nákladů.

V tomto systému byly zohledněny požadavky normy ČSN EN 15232 (Energetická náročnost budov – vliv automatizace, řízení a správy budov), a díky tomu lze s tímto produktem dosáhnout třídy A podle klasifikace této normy (obr. 2).

Systém s mnoha přednostmi

Předem připravené programy a předem určený hardware rozhodující měrou usnadňují projektování a uvádění do provozu. Tyto přednosti jsou tím užitečnější, čím více úloh se v projektu opakuje. Speciální úrovně údržby zjednodušují flexibilní provoz budovy, neboť uživatel může sám měnit dispozici místností a způsob jejich využívání.

Systémový box systému (obr. 3) je při dodání připraven k provozu a lze jej přímo nainstalovat do podhledu nebo do prostoru v podlaze. Díky konfiguraci os místností pomocí standardního webového prohlížeče se znatelně zkracuje doba nutná ke zprovoznění systému. K rozčlenění místností a pozdější úpravě způsobu využívání již nejsou nutné speciální znalosti, stačí pouze kliknout v internetovém prohlížeči na příslušnou stěnu. K dispozici je také funkce pro rozčlenění ovládání svítidel a žaluzií ve velkoprostorových kancelářích pro jednotlivá pracoviště.

V automatizační síti budovy je možné prostřednictvím Ethernetu propojit několik řídicích jednotek Wago flexroom a automatizovat tak určitou oblast, určité patro nebo celý kancelářský prostor budovy. Vzájemná komunikace mezi stanicemi se rovněž nastavuje pomocí standardního webového prohlížeče.

Veškerá kabeláž pro svítidla, ventily topení, snímače apod. je do řídicí jednotky připojena za použití konektorů WAGO WINSTA®. Ty snižují pravděpodobnost chyby při zapojení na minimum a zároveň díky rychlosti připojení šetří drahý čas při dokončování staveb.

Systém Wago flexroom je možné instalovat i dodatečně, např. v rámci rekonstrukce. Tento systém snižuje celkové náklady na úpravy způsobu využívání. Náklady jsou naprosto transparentní, díky čemuž je lze dobře plánovat.

Systémem Wago flexroom je již vybaveno mnoho významných budov v Německu či Rakousku, kde jsou náklady na výstavbu a provoz velmi důsledně sledovány.

Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D., WAGO-Elektro spol. s r. o.

Obr. 1. Nový přístup k rozdělení prostor – automatizace podle os místností

Obr. 2. Třídy energetické náročnosti podle ČSN EN 15232

Obr. 3. Box systému Wago flexroom

Tab. 1. Funkce integrované webové aplikace

jednoduché nastavení jednotlivých os včetně následné rekonfigurace při změnách dispozic během provozu budovy

snadné přiřazení bezdrátových modulů k jednotlivým řízeným prvkům (svítidla, žaluzie, vytápění, chlazení)

přiřazení snímačů pohybu, okenních kontaktů a snímačů intenzity osvětlení k daným prostorům

možnost nastavit regulační konstanty vytápění a chlazení, časy pohybu žaluzií a žádané hodnoty osvětlení

snadná správa po Ethernetu a prostřednictvím internetu