Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

WAGO představuje koncepci aplikační redundance

Společnost WAGO představila novou koncepci tzv. aplikační redundance PLC, která se používá zvláště u monitorovacích a alarmových systémů. Systém je založen na běžném hardwaru Wago a protokolu Modbus TCP. Proto je cenově výhodný a jeho uvedení do provozu je snadné.

 

Jako programovací prostředí pro PLC je použit software e!-Cockpit. V tomto prostředí lze nahrát vytvořený program stejně do obou PLC. Pro aplikační redundanci je dále zapotřebí synchronizační funkce, které jsou dostupné v softwarové knihovně řídicího PLC (master). Knihovna také umožňuje redundantně propojit podřízené stanice (subnódy) prostřednictvím duální sítě LAN. Tyto stanice není nutné nijak programovat: jednoduše se nabootují z karty SD a potom nakonfigurují prostřednictvím integrovaného webového serveru. Stanice automaticky detekují připojené moduly analogových a digitálních vstupů a výstupů, mapování je automaticky k dispozici nadřazenému PLC.

 

Tak je možné vytvářet systémy odolné proti selhání jednoho prvku (SPOF – Single Point of Failure), což znamená, že každá jednotlivá závada, např. ztráta napájení, ztráta spojení LAN, porucha switche nebo PLC, může být izolována přepnutím na záložní síť. Duplikace ethernetové sítě a redundantní přenos zpráv umožňují při selhání sítě beznárazové přepnutí na záložní síť.

 

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz