Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

WAGO I/O SYSTEM – řešení pro průmyslovou automatizaci

Automa 3/2000

Ing. Ondřej Dolejš,
Wago Elektro, s. r. o.

WAGOčI/OčSYSTEM – řešení pro průmyslovou automatizaci

Obr. 1.

Průmyslové sběrnice se staly nedílnou součástí automatizace průmyslu a jsou v současné době ve velké míře používány i v České republice. Nahrazují drahé a na údržbu náročné paralelní přenosy signálů. Jednotlivé průmyslové sběrnice byly navrhovány s ohledem na danou aplikaci (automatizace výrobních linek, komunikace v rámci jednoho stroje, automatizace budov apod.), proto se používá mnoho druhů sběrnic a uživatel si volí tu, která nejlépe vyhovuje jeho aplikaci.

Problém existence více sběrnic s sebou přináší problematický přechod z jedné sběrnice do druhé. V podstatě by při tomto přechodu mohla nastat situace, kdy by se musely nakoupit celé nové systémy a staré by se již nemohly použít. Tento problém vyřešila firma WAGO již v roce 1995, kdy přišla na trh se systémem pro průmyslové sběrnice, který se nazývá WAGOčI/OčSYSTEM 750 (obr. 1).

WAGOčI/OčSYSTEM 750
Řada 750 se skládá z komunikačního modulu a modulárně sestavovaných I/O modulů. Komunikační modul se na jedné straně stará o přístup na sběrnici a na druhé straně o shromažďování vstupních hodnot a o nastavení výstupních hodnot. Komunikačním modul s I/O moduly (obr. 2) jsou spojeny vnitřní sběrnicí K-Bus. Toto řešení nabízí při přechodu na jinou sběrnici použít již nainstalované I/O moduly a vyměnit jen komunikační modul.

Obr. 2.

Výhodou modulárního řešení I/O je možnost k jednomu komunikačnímu modulu současně připojit jak digitální a analogové, tak i speciální moduly, navíc je možné kombinovat i různé napěťové úrovně pro I/O. Je tedy možné poskládat libovolnou konfiguraci podle potřeb aplikace bez nadbytečných nevyužitých I/O. Modularita také znamená, že WAGOčI/OčSYSTEM 750 je možné kdykoliv rozšířit. Manipulace s moduly je možná bez použití speciálního nářadí (obr. 4).

Vodiče jsou k modulům připojeny pružinovými svorkami systémem CAGE CLAMP® firmy WAGO (obr. 3).

Komunikační moduly
Jak bylo řečeno, komunikační modul se stará o přenos I/O dat z řídicího systému a zpět. V současné době jsou pro WAGOčI/OčSYSTEM 750 vyráběné tyto komunikační moduly:

 • PROFIBUS DP/FMS, 1,5 MBd, 12 MBd
 • INTERBUS-S
 • CAL
 • DeviceNet
 • CANopen
 • SDS
 • MODBUS, RS-485, RS-232
 • LON
 • LIGHTBUS

I/O moduly
Vyráběný sortiment I/O modulů pokrývá nejčastěji se vyskytující I/O v průmyslové automatizaci.

Digitální vstupní moduly:

 • dvojkanálové nebo čtyřkanálové 24 V DC
 • čtyřkanálové 24 V AC/DC
 • dvojkanálové 48 V DC
 • dvojkanálové 230 V AC
 • dvojkanálové 120 V AC
 • čtyřkanálové 5 V DC
 • čítač nahoru/dolů 24 V DC, 100 kHz

Obr. 3. Obr. 4.

Digitální výstupní moduly:

 • dvojkanálové 24 V DC, 0,5 A nebo 2 A
 • čtyřkanálové 24 V DC, 0,5 A
 • dvojkanálové 230 V AC, relé, 300 mA nebo 2 A
 • dvojkanálové 125 V AC, relé, 300 mA nebo 2 A
 • čtyřkanálové 5 V DC, 20 mA
 • dvojkanálové PWM 24 V DC, 0,1 A

Analogové vstupní moduly:

 • dvojkanálové 0/4 až 20 mA, aktivní nebo pasivní
 • dvojkanálové –10/0 až +10 V
 • dvojkanálové pro připojení Pt 100, Pt 1000, Ni100
 • dvojkanálové pro připojení termoelektrických článků

Analogové výstupní moduly:

 • dvojkanálové 0/4 až 20 mA
 • dvojkanálové –10/0 až +10 V

Dále jsou vyráběny speciální moduly pro sériové rozhraní RS-232, RS-485 a TTY. Samozřejmostí je oddělené napájení elektroniky a I/O, proto je vyráběno více druhů napájecích modulů pro oddělení různých napěťových úrovní pro použité I/O moduly.

Obr. 5.

WAGOčI/OčSYSTEM 750 je možné umístit do skříně z hliníku, polyesteru nebo z oceli s krytím IP65 (obr. 5).

Na výstavě AMPER 2000 Wago představí novinky v oblasti průmyslové automatizace. Bude předveden komunikační modul s možností programování podle IEC 1131-3, který dále rozšiřuje možnosti decentralizace řídicího systému směrem k nižším úrovním řízení. Druhou novinkou bude kompaktní modul pro digitální I/O s pevným počtem I/O (16DI/16DO, 32DI, 32DO, 16DI, 16DO) v provedení 24 V DC (výstupy 0,5 A). Toto řešení je zajímavé z hlediska ceny.

Pracovníci firmy Wago návštěvníkům veletrhu AMPER 2000 rádi poskytnou podrobné informace ve stánku A 66 v levém křídle Průmyslového paláce.

Wago Elektro, s. r. o.
Nad Lesem 21
147 00 Praha 4
tel.: 02/61 09 01 43
fax: 02/61 09 01 44
mobil: 0602 148 415
e-mail: ondrej.dolejs@wago.com