Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Wago-I/O-System podporuje protokoly pro řízení na dálku v energetice

V infrastruktuře rozvodných sítí, ale i v průmyslové automatizaci stále roste význam standardizovaných protokolů pro řízení na dálku. Wago-I/O-System již delší dobu podporuje protokoly pro telemetrii podle norem IEC 60870-5-101 a IEC 60870-5-104. Nové komponen­ty pro vzdálené řízení, které přicházejí na trh v dubnu letošního roku, podporují i protokoly podle norem IEC 61850 a IEC 61400-25. Zákaz­níci, kteří chtějí realizovat systémy s řízením na dálku, tak budou mít v podobě systému Wago-I/O-System k dispozici techniku, která jim poskytne plnou podporu nejen v podobě mnoha různých modulů pro vstupy a výstupy, ale také pro dálkovou komunikaci.
 
Nový modul určený ke komu­nikaci na dálku s označením 750-872 a výkonné průmyslové počí­tače Wago-I/O-IPC (758-870, 758-875) jsou programovatelné v pro­středí Codesys v. 2.3. Mezinárod­ně standardizované protokoly jsou podporovány příslušnými knihov­nami Codesys. Výkon použitého průmyslového počítače lze zvolit přesně podle požadavků úlohy. Pro nastavení parametrů komunikace je k dispozici specializovaný konfigurační nástroj.
 
Uvedené protokoly IEC pro řízení na dálku jsou určeny zejména pro telemetrii a ovládání činnosti komponent rozvodných sítí, rozvo­den, transformátorů apod., ale lze je využít také pro dálkové řízení vodních, větrných nebo solárních elektráren.
Kromě již zmíněných protokolů IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 61850 a IEC 61400-25 podporují moduly pro vzdálené řízení a průmyslové počítače Wago rovněž protokoly Modbus-RTU a Modbus/TCP.
 
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.cz