Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR v jiskrově bezpečném provedení

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR je modulární vstupně-výstupní a řídicí systém určený do zvlášť náročných prostředí. Jeho velkou předností je stejně jako u všech systémů řady 750 velká flexibilita z hlediska I/O, výpočetního výkonu i komunikačních rozhraní. U řady XRT je navíc rozsah pracovních teplot od −40 do +70 °C, odolnost proti vibracím do 5g, možnost pracovat v nadmořské výšce až 5 000 m a zvýšená odolnost proti elektromagnetickému rušení vyhovující normě EN 60870-2-1 pro zařízení dálkového ovládání v energetice. Od července 2017 jsou moduly systému 750 XTR dostupné i s certifikátem ATEX/IECEx pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 2/22. Kromě běžných signálů ze snímačů a akčních členů ze zón 2/22 je možné prostřednictvím oddělovacích modulů (v modrém krytu) do systému připojit také jiskrově bezpečné vstupy a výstupy ze zón 1/21 a 0/20.

Systém řady 750 XTR je vhodný pro použití v náročných klimatických podmínkách bez nutnosti chlazení nebo topení, např. při řízení elektrorozvodných sítí, včetně sítí vysokého napětí, nebo ve vodárenství. Díky velké odolnosti proti vibracím může být používán i na vozidlech a mobilních strojích, dokonce i k řízení lodních motorů. Certifikace do prostředí s nebezpečím výbuchu rozšiřuje možnosti využití např. o technická zařízení ropovodů a plynovodů nebo petrochemická zařízení.

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz