Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

W@M – efektivní správa provozních přístrojů

V chemickém, potravinářském nebo farmaceutickém závodě, ale i např. v tepelné elektrárně nebo čistírně odpadních vod jsou desítky a stovky nejrůznějších provozních zařízení: snímačů tlaku, teploty, průtoku, polohy hladiny atd. Uživatelé očekávají, že všechny snímače budou měřit a všechny regulátory regulovat s požadovanou přesností a spolehlivostí. Aby tomu tak skutečně bylo, musí se o ně uživatelé náležitě starat: pravidelně nebo podle potřeby je kontrolovat, seřizovat, kalibrovat a při poruše nebo opotřebení je vyměňovat. Při velkém počtu instalovaných přístrojů to není jednoduchý úkol. Jak jej zajistit co nejefektivněji? Řešení od společnosti Endress+Hauser se jmenuje W@M Portal a W@M Enterprise.  

Flexibilita a otevřenost

W@M Portal a W@M Enterprise, aktuálně dostupné ve verzi 4.0, jsou nástroje pro správu životního cyklu provozních přístrojů. Udržují kompletní a aktuální dokumentaci o přístrojích Endress+Hauser i třetích stran. Využívají webové služby, a proto mohou automaticky získávat informace, které výrobce o daných přístrojích poskytuje na webu: v případě přístrojů Endress+Hauser jsou to kromě kompletní technické dokumentace včetně kalibračních certifikátů výrobce a uživatelských příruček také např. aktuální informace o dostupnosti. Vzhledem k použití standardního webového rozhraní jsou však systémy otevřené i pro výrobky třetích stran: uživatelé do nich mohou zaregistrovat jakékoliv zařízení a přiřadit mu jakoukoliv dokumentaci, stejně jako u výrobků Endress+Hauser. 

Dokumentace

W@M Portal a W@M Enterprise vytvářejí kompletní a přehledný seznam náhradních dílů, usnadňující práci pracovníkům údržby a zásobování. Seznam obsahuje i interaktivní animované zobrazení produktů v tzv. explodujícím zobrazení (přístroj se po kliknutí myší „rozebere“ na jednotlivé díly). To usnadňuje objednávání náhradních dílů a snižuje pravděpodobnost objednání chybné položky.

Pro přístroje Endress+Hauser je kompletní technická dokumentace od výrobce, např. výkresy, uživatelské příručky, bezpečnostní pokyny, certifikáty atd., automaticky začleněna do systémů W@M. Uživatel má možnost tuto dokumentaci doplnit svými vlastními dokumenty, např. vlastními certifikáty a kalibračními listy, výkresy montážních přípravků apod. Stejně lze vytvořit složku dokumentace i pro produkty třetích stran.

Dalším nástrojem je tzv. logbook, tedy provozní deník, do nějž jsou zaznamenávány všechny události spojené s daným přístrojem, jako jsou opravy, výměny dílů nebo rekalibrace. K položce v deníku lze přiřadit související dokumenty: protokol o opravě nebo kalibrační list.

Provoz a analýza činnosti

V praxi bývá obtížné udržet přehled o tom, co a kde je nainstalováno. Ne však se systémy W@M. Do nich lze přidat údaje o struktuře celého závodu v podobě stromové navigace, údaje o umístění přístrojů v urči­té lokalitě, části zařízení, regulační smyčce nebo o segmentu sběrnice (obr. 1). Údaje se do systému W@M nahrávají pomocí nástroje Installed Base Audit v průběhu projektování nebo i kdykoliv později.

Uživatel má k dispozici nástroj pro analýzu rizikovosti jednotlivých procesů a toho, jak kritická je údržba jednotlivých přístrojů. Přístroje jsou rozděleny do tří kategorií: ty, které musí být vyměněny do čtyř hodin po zjištění závady, ty, u nichž stačí oprava do 72 hodin, a ty, jejichž doba do opravy může být delší. U přístrojů od společnosti Endress+Hauser se do jednotlivých buněk v maticích automaticky přenesou údaje o dostupnosti přístrojů. Vyhodnocení údajů v maticích pomáhá při plánování skladu náhradních dílů a práce údržby a při uzavírání servisních smluv s externími partnery (obr. 2).

W@M lze integrovat do systémů pro podporu údržby CMMS. Avšak nabízí i řešení pro podniky, které vlastní CMMS nemají: volitelnou součástí systémů W@M je plánovač údržby – jednoduchý, ale užitečný program, který pomáhá udržet pod kontrolou plán oprav, periodické údržby a kontrol. Jednotlivé úkony jsou přiřazeny odpovídajícím servisním pracovištím a pracovníkům. Je možné zobrazit, jaké úkony jsou plánovány na daném zařízení, ale také to, jaký plán práce má dané oddělení nebo daný pracovník. Plán údržby může být danému pracovníkovi zaslán elektronicky v podobě e-mailové zprávy.

W@M Portal nebo W@M Enterprise?

Software W@M má dvě základní verze: W@M Portal a W@M Enterprise (obr. 3). W@M Portal 4.0 je fyzicky umístěn na serve­ru Endress+Hauser. Lokálně není třeba nic instalovat, systém je dostupný prostřednictvím běžného webového prohlížeče z kteréhokoliv počítače s internetovým připojením, včetně mobilních zařízení připojených prostřednictvím WiFi nebo GSM. Používáno je 128bitové šifrování přenosu a přístup je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Naproti tomu W@M Enterprise 4.0 je instalován lokálně. Po připojení k internetu pouze automaticky aktualizuje své údaje (dostupnost, aktuální dokumentaci) s údaji dostupnými na serveru Endress+Hauser.

Záleží tedy na uživateli, kterému řešení dá přednost. W@M Enterprise je vhodnější pro uživatele, kteří do systému začleňují údaje o přístrojích třetích stran. Předávat citlivé detailní informace o těchto přístrojích na server vlastněný společností Endress+Hauser by mohlo být dodavateli těchto přístrojů vnímáno negativně. W@M Enterprise ukládá všechna data na serveru uživatele a se serverem Endress+Hauser jsou synchronizována pouze data přístrojů Endress+Hauser. Ovšem uživatel se musí sám starat o dostupnost uložených dat, jejich zálohování a zabezpečení.

Integrace

Součástí systémů W@M je jednoduchý plánovač údržby. Pro podniky, které používají systém CMMS, je možné data o přístrojích z W@M Portal integrovat přímo do nich. Tak lze s W@M propojit např. SAP PM, Maximo (IBM), Datastream 7i (Infor) a podobné systémy.

Obdobné propojení je možné i s produkty Endress+Hauser určenými pro nastavení parametrů a správu kalibrace přístrojů, např. FieldCare nebo CompuCal. Tyto systémy tak mohou pracovat i s daty o přístrojích třetích stran, jsou-li součástí W@M Portal.

Vyhledávač přístrojů

Častým požadavkem je, aby pracovník obsluhy, který má fyzicky před sebou určitý provozní přístroj, byl schopen určit, o jaký přístroj jde, jaké je jeho stáří, jaké jsou požadavky na servis, popř. si stáhnout příručku k použití, nastavení či opravě. K tomu je určen nástroj Device Viewer. Stačí na přístroji najít štítek, opsat z něj sériové číslo a zadat jej do vyhledávače Device Viewer. Jako odpověď uživatel dostane veškerou veřejně dostupnou dokumentaci o přístroji, včetně údajů o dostupnosti a objednacího kódu. Jde-li o přístroj, který se již nevyrábí, systém nabídne vhodnou náhradu. Zákazníci používající systém W@M po přihlášení a ověření identity získají také přístup k vlastním datům spojeným s konkrétním přístrojem, tj. např. k údajům o instalaci, nastavení, údržbě, kalibraci apod.

Device Viewer je možné provozovat na notebooku, ale nově i na chytrých mobilních telefonech a tabletech. Po instalaci aplikace Endress+Hauser Operations app (dostupná pro Android, iPhone a iPad) je možné požívat všechny funkce nástroje Device Viewer. Je-li navíc na štítku přístroje QR kód a má-li zařízení dostatečně výkonnou čtečku, která jej přečte i v nepříznivých světelných podmínkách průmyslového provozu, nemusí uživatel sériové číslo ani opisovat ručně.

Shrnutí

W@M Portal a W@M Enterprise jsou nástroje pro efektivní správu, údržbu a využívání instalovaných přístrojů. Základní vlastnosti a přínosy jsou:

  • systém vytvoří kompletní seznam náhradních dílů včetně výkresů,
  • uživatel má kdykoliv informace o dostupnosti dílů,
  • podle sériového čísla uživatel získá informace o objednacím čísle a konfiguraci zařízení,
  • kromě sériového čísla je možné využívat i zákaznické číslování,
  • jedním kliknutím lze vyhledat kalibrační listy, certifikáty, návod k obsluze a údržbě, bezpečnostní pokyny apod.,
  • zaznamenávají se všechny informace o událostech, které se s přístrojem staly: instalace, kontroly, údržba, opravy, a to včetně související dokumentace.

Bližší údaje získají zájemci na webové stránce www.endress.comnebo u pracovníků českého zastoupení firmy Endress+Hauser (viz inzerát na str. 21).

 (Endress+Hauser)

Obr. 1. W@M Instalattion provádí uživatele instalací přístroje

Obr. 2. Systém W@M pomáhá při výběru správného přístroje nebo hledání náhrady za přístroj, který se již nevyrábí

Obr. 3. W@M Portal a W@M Enterprise