Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Vzpomínka na prof. Ing. Pavla Žampu, CSc.

číslo 8/2006

Vzpomínka na prof. Ing. Pavla Žampu, CSc.

Dne 23. června 2006 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 68 let profesor Pavel Žampa, dlouholetý vedoucí katedry kybernetiky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Prof. Ing. Pavel Žampa, CSc., získal vysokoškolské vzdělání na Elektrotechnické fakultě Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni v roce 1962. Po jeho ukončení se stal na této škole asistentem a později odborným asistentem katedry automatizace a regulace. Vedle toho pracoval na Krajské hygienické stanici v Plzni jako statistik a v Ústředním výzkumném a zkušebním ústavu Škoda, n. p., Plzeň jako samostatný výzkumný pracovník. Vědeckou hodnost kandidáta věd v oboru technická kybernetika získal na ČVUT v Praze v roce 1973. Roku 1990 byl na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni jmenován docentem a v roce 1997 na téže fakultě profesorem.

Profesor Žampa zasvětil celý svůj profesionální život tvůrčí pedagogické a vědecké práci vysokoškolského učitele. Dosáhl světově uznávaných výsledků v obecné teorii stochastických systémů. Vybudoval původní teorii systémů, která již přinesla nové poznatky. Její aplikace v teorii automatického řízení a odhadování dovoluje formulovat a řešit dosud jen vágně vymezené úlohy současné praxe. Své práce publikoval v odborných časopisech a na významných světových kongresech. Byl členem vědeckých rad několika univerzit, členem mezinárodních vědeckých a odborných organizací a členem redakčních rad odborných časopisů a vědeckých výborů významných konferencí.

V osobě profesora Žampy všichni ztrácíme nejen významného odborníka, ale i vzácného, skromného člověka a obětavého přítele. Vzpomínat na něj budou nejen jeho spolupracovníci a přátelé, ale i stovky studentů, které během svého plodného života vychoval.

prof. Josef Psutka