Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Vzpomínka na Hynka V. Nápravníka

číslo 10/2006

Vzpomínka na Hynka V. Nápravníka

Dne 10. července 2006 po krátké těžké nemoci zemřel pan Hynek V. Nápravník, zakladatel a jednatel společnosti Level Instruments.

Obr. 1.

Pan Nápravník se narodil v roce 1949. Dlouhá léta žil ve Švýcarsku. Do vlasti se vrátil v roce 1989 jako zástupce významných švýcarských firem. Brzy se osamostatnil a založil několik úspěšných podniků. Čtenářům našeho časopisu je z nich nejznámější společnost Level Instruments, která se již dvanáctý rok zabývá dodávkami produktů určených především pro měření hladin, průtoků, tlaku a teploty v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Možná méně známá je filantropická činnost pana Nápravníka. Pan Nápravník byl štědrým mecenášem umění, podporovatelem křesťanské víry a lásky k bližním. Jako člen Rotary klubu i soukromě nabízel velkorysé finanční dotace různým humanitárním akcím. Obzvláštní pozornost věnoval Ostravě a Moravskoslezskému kraji. Tento region považoval za oblast s obrovským tvůrčím i dělným potenciálem, s tradicí i perspektivou. Ne slovy, ale konkrétními skutky naplňoval rotariánské heslo Service above self.

Redakce časopisu Automa si pokládá za čest, že jsme pana Nápravníka mohli považovat nejen za zástupce významného inzerenta, ale také za příznivce časopisu již od jeho úplných začátků.

Čest jeho památce.

(redakce)