Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Vzdálené diagnostické služby ABB

Více než kdy jindy v současné době platí, že „čas (tedy i ten výrobní) jsou peníze“. Zákazníkovi se vyplatí co nejlepší provozuschopnost výrobních zařízení a spolehlivý preventivní servis. Ocení rychlou odezvu, pravidelnou inspekci a preventivní údržbu kritických výrobních zařízení, procesů a systémů řízení na jedné straně a globální servisní podporu společnosti ABB a individuální přístup k jeho potřebám na straně druhé.
 
Prostřednictvím vzdálených diagnostických služeb RDS (Remote Diagnostic Services) nabízí společnost ABB preventivní diagnostiku zařízení s krátkou dobou odezvy a pružně reaguje na servisní požadavky zákazníků.
 
Vzdálený přístup je založen na osvědčené komunikační technologii, která vytváří zabezpečený kanál mezi klientem systému RDS v servisním středisku ABB a diagnostickým uzlem systému RDS připojeným k řídicí síti konkrétního výrobního zařízení. Pracovní plocha diagnostického uzlu RDS zapojeného do řídicí sítě je emulována na opačné straně spojení, tedy u servisních inženýrů v diagnostickém středisku ABB. Uvedená komunikační technologie vzdáleného spojení umožňuje nepřetržitě monitorovat stav zařízení. Přenos souborů do diagnostického uzlu RDS a zpět je zabezpečen šifrováním, autorizací, autentizací a je chráněn proti virům.
 

Nabídka vzdálených diagnostických služeb

 

Servisní zásah – vzdálená podpora na vyžádání

Tato služba je určena k řešení specifického problému nebo poruchy. Vzdálený přístup několikanásobně zkracuje dobu reakce a zároveň umožňuje přístup ke globální síti technické podpory společnosti ABB 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a 365 dní v roce.
 

Pravidelná údržba

Cílem plánované pravidelné inspekční a preventivní údržby je kontrolovat stav zařízení. Výsledkem pravidelné kontroly je podrobná technická zpráva se závěry a doporučeními pro preventivní údržbu a servisní opravy. Zpráva rovněž zahrnuje diagnostiku a ladění systému.
 

Průběžné nepřetržité monitorování

Služba zahrnuje průběžnou diagnostiku a vyhodnocování kritických procesů nebo stavů výrobních zařízení, jako jsou motory, procesní přístrojové vybavení, výměníky tepla nebo řídicí systémy. Tato úroveň RDS již zahrnuje servis na vyžádání a pravidelnou údržbu.
 

Diagnostické služby pro široké spektrum výrobků

 
Vzdálené diagnostické služby nejsou omezeny na konkrétní produkt nebo systém, ale jsou určeny pro tato zařízení:
  • řídicí systémy (800xA, Master, MOD, Freelance, Harmony),
  • systémy s pohony od nízkonapěťových až po vysokonapěťové (ACV700, ACS600, ACS800, DCV700, DCS600, ACS1000, ACS5000, ACS6000),
  • systémy řízení kvality (QCS) pro papírenské stroje (měřicí rámy, senzory),
  • regulační smyčky PID (software rozšířený o Loop Performance Manager),
  • točivé stroje (motory, čerpadla, ventilátory, kompresory, generátory, převodové skříně),
  • procesní analyzátory (kontinuální analyzátory plynů, procesní chromatografy, spektrometry FTIR).

Co znamená a co nabízí průběžné monitorování?

 
Vzdálené diagnostické služby umožňují průběžně monitorovat činnost kriticky důležitých zařízení pomocí softwaru Asset Optimization, který provádí pokročilou diagnostiku a monitoruje stav určených systémů, zařízení nebo procesů. Jde o rozšíření základního systému 800xA s důrazem na preventivní údržbu. Integruje v sobě tyto funkce:
  • monitorování stavu výrobních prostředků, procesů a systémů řízení a vytváření zpráv o výsledku,
  • systém počítačového řízení údržby CMMS (Computerized Maintenance Management System) s integrací do podnikových systémů řízení SAP/PM,
  • DMS (Device Management System) – správa přístrojů v procesu, jejich kalibrace, plánování, historie, reportování, klasifikace do tříd, kalkulace a další funkce,
  • detekce poruch procesních přístrojů (integrací softwarového modulu Device Management pro sběrnice Profibus nebo Foundation Fieldbus).
Tyto funkce jsou základem pro optimální využití výrobních prostředků, procesů a systémů řízení. Samozřejmostí je integrace služeb, které zašlou SMS nebo e-mail při vyhlášení alarmu nebo nastanou-li jiné události (v systému či procesu).
 
Proces nepřetržitého monitorování je znázorněn na obr. 1. Přerušovaná čára značí komunikační cestu pro přenos dat a e-mailů. Na obrázku vpravo je znázorněno rozhraní systému pro Asset Optimization a systém technické podpory ABB pro správu servisních případů.
 
Překročí-li hodnota hlídané veličiny monitorovaného systému předem stanovený limit, vygeneruje se automatický alarm s okamžitou zpětnou vazbou a spustí se eskalační proces, čímž dojde k automatickému zaslání e-mailu servisnímu středisku ABB. Zpráva obsahuje profil monitorovaného zařízení a podrobné údaje o hlídané veličině. Je založen nový servisní případ, jehož výsledkem je řešení servisního požadavku.
Jiří Kula, ABB s. r. o.
 
Obr. 1. Nepřetržité monitorování zařízení a výrobních procesů v průmyslu od společnosti ABB