Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Vzdálená správa zařízení – novinky mezi modemy eWON

Společnost eWON v loňském roce rozšířila sortiment svých produktů o průmyslový modulární modem eWON Flexy a vestavěné vizualizační prostředí ViewON3. Letošní novinkou je nový průmyslový modem pro přístup na dálku pomocí WiFi nebo modulu GSM – eWON Cosy 131.

 
Vzdálená správa průmyslové techniky se stává základním požadavkem v moderní automatizaci. Možnost připojit se ke konkrétnímu zařízení v podniku kdykoliv a odkudkoliv z celého světa přináší mnoho výhod. První je možnost diagnostiky a okamžitého zásahu při poruše, popř. změna nastavení. Odpadá nutnost cestování servisních techniků, často na vzdálená místa; díky rychlé reakci nevznikají prostoje výroby a celkově klesají náklady na údržbu zařízení. Další výhodou je možnost sledovat data přímo ze zařízení, přiřadit k nim meze alarmů nebo je archivovat. Modemy Ewon navíc mohou pomocí jakéhokoliv internetového prohlížeče vizualizovat data ze zařízení a tím do jisté míry suplovat panely HMI.
 

Talk2M – cloudové řešení vzdáleného přístupu

Pro vzdálenou správu by v podstatě stačil přístup na internet, ale mnoho firem se proti přístupu zvenku (z internetu) chrání různými firewally, aby se nikdo cizí nemohl dostat do firemní sítě a napadnout její počítače. Protože nastavování přístupu k zařízením by bylo při použití firewallů zbytečně složité, je využíváno připojení VPN (tj. vytvoření privátní uzavřené sítě ve veřejné síti), které je zabezpečeno pomocí digitálních certifikátů. Modemy Ewon k tomu využívají službu Talk2M, která uživateli maximálně zjednodušuje celý postup připojení, aniž by bylo třeba jakkoliv měnit počítačovou síť na obou stranách. Uživatel modemů Ewon si prostřednictvím služby Talk2M založí účet, kterým se následně připojuje. Spárování zařízení Ewon s uživatelskými účty zajišťují servery, jež jsou rozmístěny po celém světě. Tím je dosaženo jednoduchého spárování modemu Ewon s účtem uživatele a s použitím VPN je možné se snadno připojit na zařízení za modemem Ewon.
 
Nadstavbou Talk2M je služba M2Web, která umožňuje mobilní přístup ke vzdálenému zařízení z jakéhokoliv počítače, tabletu nebo chytrého telefonu prostřednictvím libovolného webového prohlížeče (tj. bez nutnosti cokoliv instalovat).
 

Řady modemů Ewon

Základní modem eWON Cosy (Communication made Easy) je určen pouze pro vzdálenou správu prostřednictvím pevného připojení k internetu. Modem Ewon Cosy 141 (obr. 1) má rozhraní MPI/Profibus nebo sériový port RS-232/485. Tento modem má velmi jednoduché prostředí, které uživatele provede spárováním modemu s účtem a následným připojením k zařízení. Modemy Ewon řad 2101 (obr. 2) a 4101 jsou určeny pro vzdálenou správu při využití připojení k internetu pomocí GSM (EDGE, 3G, 3G+). Modemy obsahují kartu SIM. Jsou tedy vhodné tam, kde není k dispozici připojení k internetu pevnou linkou. Oproti verzi Cosy mají tyto modemy možnost sledovat data ze zařízení, popř. je archivovat a vizualizovat. Modemy Ewon řad 2005 (obr. 3) a 4005 jsou určeny pro vzdálenou správu, sběr dat a vizualizaci. Umožňují připojení k internetu pomocí portu WAN nebo i kombinace portu WAN a modulu GSM. Výhodou je i skutečnost, že v modemu je integrován čtyřportový ethernetový spínač (switch) (LAN).
 
Poslední řadou modemů je řada eWON Flexy (obr. 4), která v budoucnu nahradí modemy 2101/4101 a 2005/4005. Největší výhodou modemů Ewon Flexy je to, že jsou to první modemy pro vzdálenou správu, které jsou modulární: to znamená, že uživatel si může vybrat základnu a libovolnou konfiguraci periferií podle svých potřeb, popř. modem v budoucnu doplnit či některé moduly nahradit jinými. Modemy mohou být se směrováním mezi porty WAN a LAN a sériovými porty nebo bez něj. Základny jsou k dispozici ve třech variantách: s čtyřportovým ethernetovým spínačem 10/100 Mb/s, s ethernetovým portem 10/100 Mb/s a sériovým portem RS-232/422/485 nebo s ethernetovým portem 10/100 Mb/s a portem MPI/Profibus. V nabídce jsou dále tyto rozšiřující karty:
  • karta se dvěma sériovými porty RS-232/485/422,
  • karta s ethernetovým portem WAN pro připojení k internetu,
  • karta s modulem WiFi (standardy IEEE 802.11 b/g/n) pro přístup k internetu,
  • karta s modemem PSTN,
  • karta s připojením ADSL 2/2+,
  • karta s modulem pro připojení do telefonních sítí 2G a 3G (HSUPA),
  • karta se vstupy a výstupy (8× DI, 4× AI, 2× DO).
Velkou předností modemů Flexy a modemů řad 4001/4005 je možnost archivovat data pomocí skriptů přímo do paměti zařízení nebo na server FTP. Modem Flexy navíc ještě umožňuje vložit kartu SD pro rozšíření paměti určené pro archivaci dat. Další výhodou je vizualizační prostředí ViewON, které dovoluje přímo v modemu definovat proměnné, jejichž hodnoty se budou ze zařízení číst, a následně je vizualizovat. Nová verze ViewON 3, vydaná na podzim 2014, podporuje protokol HTML5 a CSS3, což znamená, že v jakémkoliv zařízení (tablet, chytrý telefon, notebook, počítač) stačí zadat IP adresu modemu a zobrazí se požadovaná vizualizace.
 

Novinka roku 2015: modem Ewon Cosy 131

Na tento rok je ohlášeno uvedení nové řady modemů Ewon Cosy 131 na trh. Společnost Ewon tuto řadu představila na podzim 2014 na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku. Důvodem pro rozšíření řady Ewon Cosy byly požadavky na rozšíření možností konektivity a doplnění vlastností základních typů modemů při udržení nízké ceny. Nový modem Ewon Cosy 131 (obr. 5) bude nabízen ve třech variantách – standardní s porty LAN/WAN, dále s připojením WiFi nebo s modulem 3G pro připojení prostřednictvím sítě mobilních telefonů. Navíc standardně obsahuje port USB pro připojení dalších zařízení a rozšiřující slot pro paměťové karty SD.
 

Příklad využití modemu Ewon v provozu

ExactCut s. r. o. se zabývá návrhem a výrobou automatizovaných pracovišť pro dělení a následné zpracování obrobků z oceli a neželezných kovů. Jádrem jejího sortimentu jsou vysoce výkonné automatické kotoučové pily na kov.
 
„Rychlý servisní zásah v případě poruchy, kdy jsme schopni se připojit ke stroji kdekoliv ve světě a diagnostikovat, případně odstranit poruchu na stroji, je jedna z nejdůležitějších konkurenčních výhod naší firmy. Tímto krokem výrazně zkracujeme dobu výpadku stroje při servisním zásahu. K tomuto účelu používáme průmyslový modem Ewon Cosy 141. Po přihlášení na účet Talk2M se připojíme pomocí zabezpečeného připojení VPN přímo na řídicí systém našeho stroje. Potom už jsme schopni upravovat program nebo diagnostikovat stav stroje,“ hodnotí použití modemu Cosy 141 project manager společnosti ExactCut. „S průmyslovými modemy firmy Ewon máme dobré zkušenosti, a na našich strojích je vzhledem k bezproblémovému chodu běžně využíváme.“
 

Závěr

Belgická společnost Ewon jako výrobce průmyslových modemů sleduje trendy a přináší inovace do oblasti komunikačních techniky. V průběhu své existence představila řešení snadno nastavitelného a dobře zabezpečeného vzdáleného přístupu k průmyslovým zařízením, které dále rozšířila o možnost vizualizace z mobilních tabletů a chytrých telefonů. Její modemy Ewon Flexy je možné pružně přizpůsobovat novým požadavkům pouhou výměnou rozšiřující karty modemu, bez nutnosti měnit celé zařízení. Nyní přichází na trh nová řada modemů Ewon Cosy 131, které jsou díky rozšířeným možnostem připojení vhodné pro každého uživatele.

 
Představení společnosti Ewon

Belgická společnost Ewon je součástí skupiny ACT’L, s. a., kterou roku 1993 založili Serge Bassem a Pierre Crokaert. Zpočátku se zabývali aplikacemi v oblasti dopravní infrastruktury a potravinářského a farmaceutického průmyslu. V roce 2001 (tj. v době, kdy byly pro připojení ke vzdáleným strojům a lokalitám používány telefonní modemy) uvedli na trh zcela nový produkt – průmyslový internetový směrovač (router) eWON4000, zaměřený na vzdálenou správu, sběr dat a vizualizaci. O pět let později spustili službu Talk2M, kterou vyřešili problém s bezpečným a jednoduchým připojením prostřednictvím internetu. Nadále se věnují vývoji modemů Ewon a související techniky tak, aby reagovali na vývoj v oboru komunikací a na požadavky zákazníků z celého světa.
 
Obr. 1. Modem Ewon Cosy 141
Obr. 2. Modem Ewon 2101
Obr. 3. Modem Ewon 2005
Obr. 4. Modem Ewon Flexy
Obr. 5. Modem Ewon Cosy 131
Obr. 6. Modem Ewon Cosy 141 v rozváděči kotoučové pily ExactCut