Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Významná investice společnosti ABB do výroby polovodičů

Celková rekonstrukce provozu na výrobu polovodičů byla dokončena v ABB Polovodiče v Praze. Do provozu bylo investováno celkem 240 milionů korun, což je za posledních deset let největší investice společnosti ABB do jednoho závodu v České republice. Závod ABB Polovodiče má v současnosti rozlohu přibližně 9 500 m2. Čistá výrobní plocha byla renovací zvětšena o 15 % a díky nové organizaci výroby jsou nyní provozy využívány účelněji. „Závod ABB Polovodiče v Praze má významný podíl na světovém trhu svařovacích diod pro takzvané bodové svařování. Jedná se o oblast, která vykazuje stabilní až mírně rostoucí vývoj. Zvýšení zakázek jsme zaznamenali u nově vyráběných součástí do průmyslu,“ uvedl Jürgen Winterer, ředitel výrobní jednotky polovodičů. Výkonové polovodiče jsou spínací zařízení, která řídí tok elektrické energie a jsou základem mnoha produktů dodávaných společností ABB např. do přenosových soustav vysokého napětí se stejnosměrným proudem (HVDC), měničů frekvence a prvků pro připojení obnovitelných zdrojů energie, např. větrných nebo solárních, do elektrické sítě.

Společnost ABB vyrábí výkonové polovodiče na dvou místech, v Praze a ve švýcarském Lenzburgu. Mezi tyto výrobní závody je rozdělen sortiment výrobků, přičemž úzce spolupracují na vývoji nových produktů. Moderní výrobní závod v Lenzburgu s nepřetržitým provozem a dvěma výrobními linkami vyrobí ročně přibližně 225 000 křemíkových destiček pro odvětví výkonové elektroniky.                       

(ev)