Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Výzkumné projekty podpořené Nadací ČVUT Media Lab

Začátkem prosince 2013 byl uspořádán již šestý ročník workshopu nadace ČVUT Me­dia Lab. Bylo velmi povzbudivé seznámit se s výsledky projektů, které vznikly s podpo­rou této nadace. Nadpoloviční většinu tvoři­ly projekty vzniklé z iniciativy eClub ČVUT, již nadace od počátku podporuje. Iniciati­va eClub ČVUT pod vedením Jana Šedivé­ho z katedry kybernetiky ČVUT v Praze se zaměřuje na propojování studentských nápa­dů se světem podnikání. Skutečnost, že v letošním ročníku pochází větší počet projektů z líhně této iniciativy, jen dokládá, že eClub ČVUT si našel cestu nejen ke studentům, ale i k podnikatelům.

 
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 vzrostl počet projektů podpořených nadací ČVUT Media Lab. Rok od roku také narůstá množství nápadů, které již byly uve­deny do praktického života. Jako letošní pří­klad může sloužit trojice projektů podpoře­ná iniciativou eClub ČVUT. Projekt pod názvem APEMAN boards se úspěšně zabývá výrobou speciálního typu skateboardů, tzv. longboardů, z materiálu na bázi uhlíkových vláken. Studenti zapojení do projektu Blind­Shell zase vyprojektovali rozhraní dotyko­vého telefonu pro nevidomé. Třetím realizo­vaným studentským nápadem je služba Mix­turam, která umožňuje zákazníkům určit si složení potravinových doplňků podle svých potřeb. Tento studentský projekt sklízí úspě­chy na domácím trhu a jeho tvůrci přemýš­lejí o expanzi do zahraničí.
 
Nejeden projekt je založen na využití in­formační techniky v oblastech, kde to ještě před několika lety nebylo myslitelné. Mezi aplikacemi pro chytré telefony a tablety se objevují nejen hry, ale i kreslení či výuka psa­ní. Jednoduchá aplikace LearnToWrite vel­mi přístupnou formou otevírá svět IT malým školákům i předškolákům.
 
Tradičními účastníky workshopu Nadace ČVUT Media Lab jsou tvůrci studentské for­mule CTU CarTech. Tentokrát se rozhodli na­vrhnout a vyrobit měnič k řízení synchronní­ho motoru s permanentními magnety. Sériově vyrobený kus totiž selhal v nejméně vhodném okamžiku a tato závada přinutila studentské závodníky předčasně ukončit sezonu.
 
Dalším zajímavým projektem, jenž byl v rámci workshopu prezentován již podruhé, je 6ixtenRobot (Fakulta strojní ČVUT v Pra­ze), tentokrát jeho verze 2.0. Cílem projektu je vytvořit multifunkční robotický podvozek schopný pohybu v těžkém terénu a zároveň vybavený mechanismem pro „chůzi“. Pod­vozek (obr. 1) by mohl být použit u invalid­ních vozíků ke zlepšení jejich schopnosti po­hybovat se např. v bariérových částech města.
 
Další informace o činnosti nadace a mož­nostech její podpory ze strany průmyslových podniků lze nalézt na webových stránkách www.cvutmedialab.cz a www.eclub.cvutme­dialab.cz.
(ev)